arch of a vault

  • Обща политехника
  • кривина на свод
170 допълнителни резултата:
политех.acoustic vaultакустична камера
политех.acute archстреловидна дъга
политех.annular vaultцилиндричен свод
мед.aortic archаортна дъга
политех.apex of archбило на дъга
геол.archантиклинала
мин.archзакрепвам с арков крепеж
политех.archцелик
мед.archфорникс, свод
стр.archсводов
мин.arch abutmentфундамент на арков крепеж
политех.arch anticlineденудирана антиклинала
мин.arch blockсвод на крепеж от блокове
мин.arch bondзакрепване свода на изработка с бетонни блокчета
политех.arch brickклиновидна тухла
политех.arch bridgeсводов мост
политех.arch centreаркообразен кофраж
стр.arch centreшаблон на арка
геол.arch coreядро на антиклинален свод
мин.arch coverарковиден свод
политех.arch coveringсводово покритие
политех.arch culvertгалерия със сводест профил
политех.arch dookсводеста врата
политех.arch falseworkсводово скеле
политех.arch keyключов камък на свод
политех.arch keystoneключов камък на арка
политех.arch liningсводов крепеж
политех.arch ribкриволинейна греда
политех.arch ribнервюра
политех.arch ringзидария, образуваща арка
политех.arch ringчело на арка
политех.arch riseстрела на арка
политех.arch stressдъгово напрежение
политех.arch timberingполигонно дървено крепене
политех.arch timberingполигонна дървена крепежна рамка
политех.arch trussдъговидна ферма
политех.arch viaductсводов виадукт
политех.arch wallстена с укрепващи дъги
арх.arch-and-pier systemсистема от арки, опиращи се на пилони
мин.arch-girder stabilizerразпънка между дъгови опори
политех.arch-hyperbolic functionобратна хиперболична функция
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
тех.arch-typeдвустойков
политех.ashlar vaultсвод от дялан камък
политех.askew archпълзяща дъга
политех.axed archдъга от грубодялани тухли
политех.back of archвъншна повърхност на арка
политех.barrel vaultполуцилиндричен свод
политех.barrel vaultцилиндричен свод
стр.barrel vault shellцилиндричен свод-черупка
стр.barrel vault skylightсветлинна лента
политех.basket-handle archтриставна дъга
мин.bending of vaultкривина на свод
политех.blank archглуха дъга
политех.blank archглух свод
политех.blind archглух свод
политех.blind archглуха дъга
политех.brick archтухлен сводов крепеж
политех.brick archтухлен свод
политех.brick arch floorтухлена сводова подова конструкция
политех.brick vaultтухлен свод
политех.camber archтриставна дъга
политех.camber of archстрела на свод
политех.cantilever arch bridgeконзолен сводест мост
политех.catenary archвисяща арка
политех.concrete archбетонен свод
политех.constant-angle arch damдъгова язовирна стена с постоянен централен ъгъл
политех.corbel archдъга построена чрез последователно издаване на тухлените редове
анат.costal archребрена дъга
арх.cross vaultкръстат свод
политех.cupola-arch damкуполно-дъгова язовирна стена
арх.cylindrical intersecting vaultкръстат свод
политех.depressed archполегат свод
политех.depressed archполегата дъга
политех.discharging archразтоварващ свод
политех.discharging archразтоварваща дъга
политех.dome-type arch damкуполна язовирна стена
политех.domical vaultкубе
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double-curvature arch damкуполна язовирна стена
политех.dutch archхоландски свод
политех.elliptic archелиптичен свод
политех.elliptic archелиптичиа дъга
политех.elliptic vaultелиптичен свод
политех.elliptical vaultелиптичен свод
политех.fairway archсветъл отвор на сводов мост
мед.fallen archплоскостъпие
политех.fan vaultветрилообразен свод
политех.fixed archбезставна дъга
политех.flat archплосък свод
политех.four-centre archчетириставна дъга
политех.free-arch bridgeвисящ мост
политех.furnace archсвод на пещ
политех.gauge archсвод от профилни тухли
политех.gothic archготически свод
политех.grappling of archсъдениняване на дъга
арх.groin vaultкръстат свод
арх.groined vaultкръстат свод
политех.high-crowner archстреловиден извисяващ се свод
политех.hinged archставен свод
политех.horseshoe archподковообразен свод
политех.in-trellis-work archрешетъчен свод
политех.inverted archобърната арка
политех.inverted archразтоварваща дъга
политех.jack archнадсводна дъга
политех.lancet archстреловиден извисяващ се свод
политех.liern vaultзвездообразен свод
политех.masonry arch damзидана дъгова язовирна стена
политех.masonry vaultкаменен свод
политех.moorish archмавританска дъга
политех.multiple-arch bridgeмногоподпорен дъгов мост
политех.multiple-arch damмногодъгова язовирна стена
мин.natural archсвод на естественото равновесие
мин.nonyielding archнеподатлива арка
политех.oblique archполегата арка
политех.ogee archдвускатна стреловидна дъга
политех.overhang of archизпъкналост на горната част на дъгова язовирна стена над долната
политех.pointed archстреловидна дъга
тех.pot archтемперен
политех.raised archстреловиден извисяващ се свод
политех.rampant archнаклонена дъга
тех.re-archшпренгвам
политех.relieving archразтоварващ свод
политех.rib-and-panel vaultребрен свод
политех.ribbed archребрест свод
арх.ribbed groined vaultребрен кръстат свод
политех.ribbed vaultребрен готически свод
политех.rigid archкорава дъга
политех.rise of vaultстрела на свод
политех.rising archнаклонена дъга
политех.round archполукръгла арка
политех.safety archразтоварваща дъга
политех.segmental archсегментна дъга
стр.segmental-floor arch systemгредово покритие със сводове между гредите
политех.semicircular archполукръгла дъга
политех.semigothic archполуготическа дъга
политех.shallow archфалшива дъга
политех.shell archчерупков свод
политех.simple vaultцилиндричен свод
политех.skew archнаклонена дъга
политех.stilted archстреловиден извисяващ се свод
политех.straight archплоска дъга
политех.straining archподсилваща дъга
политех.thin vaultчерупков свод
политех.thin vaultтънкостенен свод
политех.thin-slab vaultтънкостенен свод
политех.thin-slab vaultчерупков свод
политех.three-articulation archтриставна дъга
политех.three-hinged archтриставна дъга
политех.three-pinned archтриставна дъга
политех.trumpet archпреходна дъга
политех.trumpet vaultсферичен свод
vaultподземен склад, изба, мазе
vaultподвал
vaultподземно помещение за съхраняване на ценности, трезор
vaultподвален
vaultподземие, (подземна) гробница
vaultпрескачам/подскачам, опирайки се на нещо
арх.vaultсвод, купол
мин.vaultкамера
политех.vaultпокривам със свод
политех.vaultизземване, свод, подземие, погреб
vaultпрескачам (порта, ограда и пр.), опирайки се на ръце/тояга (и с over)
политех.vault headключ на свод
политех.wagon vaultцилиндричен свод
политех.wall archподпираща дъга
политех.window archпрозоречен щурц
wine-vaultвинарска изба
политех.without articulation archбезставна арка
мин.yieldable archподатлива арка
добави значение или превод тук