feed bar

  • Обща политехника
  • прътов материал
200 допълнителни резултата:
мин.air barпневматична разпънка
политех.air-feedподаване на въздух
политех.air-feedприток на въздух
политех.aligning barцентриращ дорник
политех.angle barпрът с ъглов профил
политех.antenna feedзахранване на антена
политех.antenna feedоблъчвател на антена
обог.assay of feedсъдържание в изходния материал
политех.at barат-отрез от х-сечение на кварцов кристал
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.automatic feedавтоматично подаване
политех.automatic feedсамоход
политех.automatic-feed grateавтоматична скара
политех.automobile-feed boxподвижна предавателна кутия
политех.axial feedтангенциално подаване
политех.backing barзаваръчна подложка
barщангов
barпреграждам, препречвам, запречвам, залоствам
barмясто на подсъдимия в съда
barбаров
barлента, сноп лъчи
barизключвам, не допускам (from)
barстълбов
barрезе, лост
barзаграждение
barадвокатска професия, адвокатура
barBAR in затварям, заключвам, не пускам да излезе
barпръчка, прът
barпрътов
barBAR out не пускам да влезе
barлом, лост
ист.barтактова черта, такт
прав.barвъзражение, което спира по-нататъшния ход на делото
геол.barжила пресичаща руден щок
геогр.barнанос от пясък или тиня при устието или бреговете на река
текст.barгребен
арх.barфриз
тех.barстержен
тех.barлюлков
ел.barшина
изч.barчерта за отрицание
мин.barподкопна ръка
тлв.barчерна ивица
политех.barносач, фонтура
политех.barколекторна пластина, ламела
политех.barтяга, връзка, плъзгач
политех.barбургия
barпарче, калъп (шоколад, сапун и пр.), кюлче (злато, сребро и пр.)
barпрен. съд
barбар, тезгях (в кръчма и пр.)
стр.barгреда
политех.bar anodeпръчков анод
политех.bar automaticпрътов автомат
политех.bar benderмашина за огъване на прътов материал
маш.bar capacityмаксимален диаметър на прът, преминабащ през вретеното
мат.bar chartхистограма
мат.bar chartхистограмен
политех.bar coaterмашина за нанасяне на грундови покрития с шпакла
политех.bar coaterмашина за нанасяне на грундови покрития с шина
bar codeбаркод
bar codeщрихкод
bar codebarcode
политех.bar codeбар код
политех.bar copperмед на пръти
ел.bar couplerмеждушинен прекъсвач
политех.bar cropperмашина за рязане на арматурни пръти
политех.bar cutterмашина за рязане на арматурно желязо
политех.bar electromagnetпръчковиден електромагнит
политех.bar feedподаване на прътов материал
политех.bar feederмеханизъм за подаване на прътов материал
разг.bar footballджага
политех.bar frameрамка от прътов материал
мат.bar graphхистограма
мат.bar graphхистограмен
политех.bar ironпрофилна стомана
политех.bar ironпрътова стомана
политех.bar keelгредов кил
политех.bar latheструг за обработване на прътов материал
политех.bar machineпрътов автомат
политех.bar magnetпръчковиден магнит
политех.bar meshмрежа от пръти
политех.bar millвалцовач на машина за профилни изделия
дървес.bar of Sanioкрасула
тлв.bar patternизпитвателна таблица
политех.bar photometerлинеен фотометър
политех.bar reinforcementарматура
политех.bar remnantнеизползуван край на прът
политех.bar screenрешетка
политех.bar screenскара
политех.bar sectionнапречно сечение на пръти
политех.bar shearsножица за прътов материал
политех.bar spacingсветло разстояние между пръти
политех.bar steelпрътова стомана
политех.bar stockпрътов валцован материал
политех.bar supportстойка за прътов материал
политех.bar suspensionлюлково окачване
шив.bar tackпонтир
шив.bar tackпонт
политех.bar the engineзавъртам вала на двигател
политех.bar tinкалай на пръчки
политех.bar traceryажурна решетка
политех.bar windingпрътова намотка
политех.bar workобработване на прътов материал
bar-and-pic chartциклограма
политех.bar-bending machineмашина за огъване на прътов материал
политех.bar-cutting machineмашина за отрязване на прътов материал
политех.bar-iron craneкран за претоварване на прътова стомана
мин.bar-longwall machineверижна подкопна дългозабойна машина
политех.bar-mat reinforcementмрежесгпа арматура
политех.bar-stock latheструг за обработване на прътов материал
политех.bar-turnirtg toolправ проходен нож за грубо струговане
политех.bar-type transformerшинен токов трансформатор
танц.bar-workекзерсис
геол.bay-barтясна ивица земя вдадена в море
политех.bay-barбрегов насип преграждащ залив
политех.bent-up barзакривен арматурен прът
политех.best barкюлче
политех.best barдвукратно рафинирана стомана
политех.betatron barмагнитопровод на бетатрон с въздушна междина
политех.boiler feedподхранване на котел
политех.boiler-feed headerпитателен тръбопровод на котел
политех.boiler-feed pumpпитателна помпа за котел
политех.boiler-feed systemпитателно устройство на котел
тех.boring barборщанга
мин.boring barпробивна щанга
политех.boring barдорник за разстъргване
политех.boring-bar sleeveвретенна втулка на пробивна машина
мин.bottom barдолна режеща ръка
политех.brake barспирачен лост
политех.bt barвт-отрез от х-сечение на кварцов кристал
политех.bulb-bar ironбимсово желязо
политех.bumper barбуферна греда
ел.bus barшинен
политех.cam feedподаване с гърбично управление
стр.cam steel barкобилица
мин.cantilever barконзолна капа
зав.carbide-feed generatorацетиленов генератор система карбид във вода
изч.card feedподаване на перфокарти
изч.card-feed mechanismмеханизъм за подаване на карти
политех.centre feedзахранване в средна точка
мин.chain cotter barверижна режеща ръка
политех.chain feedверижно подаване
политех.channel barп-образен прът
стр.channel barшвелер
политех.channel-bar waveguideвълновод тип п
политех.chasing barприспособление за нарязване на резба без ходов винт
политех.check barконтролен образец
политех.chill barохлаждаща вложка
политех.circular feedкръгово подаване
политех.clamping barпритискащ лост
стр.claw barлост тип 'кози крак'
coffee barкафене
тлг.combination barнаборна линийка
ел.commutator barколекторна ламела
политех.compressed-air feedпневматично подаване
ел.connector barизводна шина
зав.contact barдолен електрод
политех.contact barконтактен прът
политех.copper barмед на слитъци
политех.corrugated barвълнообразно профилиран арматурен прът
политех.coupling barсъединителен прът
политех.cranking barманивела
политех.creep feedподаване с много малка скорост
стр.cross barригел
тлг.cross-bar connectorсъединител в система
политех.cross-bar connectorкросбар
политех.cross-feed lineтръбопровод с двойно захранване
политех.cross-feed screwводещ винт за напречно подаване
стр.crow barлост тип 'кози крак'
стр.crow barкози крак
политех.crown barнадтаванна греда
мин.culm barнасипище
политех.curved barкрив прът
тех.cutter barборщанга
маш.cutter barфрезов дорник
политех.cutting feedработно подаване
политех.cutting feedскорост на работното подаване
политех.deep-bar motorелектродвигател с дълбоки канали
политех.deep-bar rotorдълбококанален ротор
политех.defining barограничителен прът
политех.deflecting barотклоняващ лост
политех.deformed barармировъчен прът с периодичен профил
политех.depression barлостов педал
политех.dial feedзахранване с дисков магазин
политех.dial-feed pressпреса с автоматично въртящ се магазин
мин.diamond barмногостепенен елемент
политех.disengaging barизключващ лост
тех.distance barразпънка
политех.distance barдистанционен прът
политех.doctor barрегулиращ прът
политех.double-feed antennaантена, захранвана в две точки
политех.drag barтеглич
политех.draw-bar hookтеглителна кука
политех.drop feedподаване капка по капка
политех.drop-feed oilerкапкова масльонка
политех.dual-feedс двойно захранване
политех.eccentric feedгърбично подаване
политех.emergency feedрезервно захранване
политех.equalizing barбалансьор
политех.exhaust-steam feed heaterнагревател, използуващ отработила пара като топлоносител
добави значение или превод тук