unchamfered butt weld

  • Обща политехника
  • челен заваръчен шев без скосяване на краищата
199 допълнителни резултата:
политех.arc weldелектродъгов заваръчен шев
политех.automatic weldшев, получен чрез заваряване с автомат
политех.back of weldдолна страна на заваръчен шев
политех.backup weldзаваръчен шев с оставаща подложка
политех.beading weldтесен заваръчен шев
политех.bevel weldзаваръчен шев със скосяване на краищата
политех.bridge seam weldролково челно заваръчно съединение с планка
политех.bridge spot weldточково челно заваръчно съединение с планка
политех.burnt weldпрегорен заваръчен шев
buttбутам, блъскам/мушкам с глава
buttголяма бъчва за вино/бира
buttудар, мушкане (с глава, рога)
buttбъркам се, намесвам се (in в), прекъсвам
buttстрелбище, вал за стрелба
buttдънер на дърво
buttсъединявам, намествам, натъкмявам, натаманявам
buttполигон
buttостатък, угарка
buttдопирам се/съединявам се по напречен разрез
геол.buttперпендикулярно на кливажа
тех.buttчелно съединяване по напречен разрез
мин.buttдобивна галерия
политех.buttчелно съединение
политех.buttчело
политех.buttсъединявам челно
политех.buttчелна повърхнина
политех.buttчелен
воен.buttприклад
buttдебелият край на оръжие/инструмент и пр., приклад
buttмишена, цел, прицел (и прен.)
шив.butt bra for menманики
шив.butt bra for womenбиники
мин.butt capканзолна капа
геол.butt cleatвторостепенен кливаж
политех.butt endчело
политех.butt endчелна повърхнина, удебелен край
политех.butt entryдобивна галерия
политех.butt headingдобивна галерия
политех.butt jointsчелно съединение
текст.butt of needleиглена пета
политех.butt plateпланка при челно съединение
политех.butt seam weldingчелно ролково електросъпротивително заваряване
фот.butt selfieбелфи
политех.butt spliceчелно съединение с планки
политех.butt strapсъединителна планка
политех.butt stripсъединителна планка при челно съединение
политех.butt trapприклад
воен.butt trapгнездо
политех.butt weldчелен заваръчен шев
политех.butt weldчелно електросъпротивително заваръчно съединение
политех.butt welderмашина за челно заваряване
политех.butt weldingзаваряване на челно съединение
политех.butt-jointсъдинявам челно
политех.butt-jointчелно съединение
политех.butt-to-buttчелен
политех.butt-weldedчелно заварен
политех.butt-welding machineмашина за челно електросъпротивително заваряване без стопяване на краищата
политех.chain intermittent weldсиметричен двустранен прекъснат заваръчен шев
политех.circular weldкръгов заваръчен шев
политех.close weldзаваръчен шев без междина
политех.closed butt jointчелно съединение без междина
политех.closed weldзаваръчен шев без междина
политех.cold weldнепровар
политех.composite weldздравоплътен заваръчен шев
политех.concave weldвдлъбнат заваръчен шев
политех.convex weldизпъкнал заваръчен шев
политех.corner weldвъншен ъглов заваръчен шев
мин.developing buttподготвителна изработка
политех.double-bever butt weldчелен заваръчен шев
политех.double-strap butt jointчелно съединение с две планки
политех.double-strap butt weldчелно заваръчно съединение с две планки
политех.down hand position weldзаваръчен шев, изпълнен в долно положение
политех.down hand weldзаваръчен шев, изпълнен в долно положение
политех.duplex spot weldдвустранно точково заварено съединение
политех.edge joint weldбортов заваръчен шев
политех.fillet weldъглов заваръчен шев
политех.finished weldмеханично обработен заваръчен шев
политех.flanged butt jointчелно съединение с подгънати краища
политех.flanged butt weldчелен заваръчен шев с подгънати краища
политех.flat fillet weldплосък ъглов заваръчен шев
политех.flat-faced fillet weldплосък ъглов заваръчен шев
политех.flush weldнормален заваръчен шев
политех.forge weldшев, получен чрез ковашко заваряване
политех.forged weldшев, прокован след заваряването
политех.groove weldзаваръчен шев с междина между краищата
политех.grooved weldзаваръчен шев с междина между краищата
политех.hand weldръчно заварен шев
политех.horizontal weldхоризонтален заваръчен шев във вертикална равнина
политех.inclined weldнаклонен заваръчен шев в долно положение
политех.ingot buttдолен край на слитък
политех.inside fillet weldвътрзшен ъглов заваръчен шев
политех.inside weldвътрешен заваръчен шев
политех.intermittent weldпрекъснат заваръчен шев
политех.joggled lap weldзаварено съединение с огъване и припокриване
политех.joggled weldзаварено съединение с огъване и припокриване
политех.joint weldзаваръчен шев
политех.joint weldзаваръчно съединение
политех.lap seam weldролков заваръчен шев с припокриване на краищата
политех.lap spot weldточков заваръчен шев с припокриване на краищата
политех.lap weldзаваръчен шев с припокриване на краищата
политех.lapped corner weldъглов заваръчен шев с припокриване на краищата
политех.light fillet weldвдлъбнат ъглов заваръчен шев
политех.line weldправолинеен заваръчен шев
политех.line weldролков заваръчен шев
политех.longitudinal fillet weldнадлъжен заваръчен шев
политех.manual weldръчно заварен шев
политех.mash weldролков шев, получен при заваряване със смачкване на краищата
политех.mesh weldролков шев, получен при заваряване със смачкване на краищата
политех.multilayer weldмногослоест заваръчен шев
политех.multiple-projection weldсъединение, получено чрез релефно електросъпротивително заваряване
политех.normal weldнормален заваръчен шев
политех.open weldзаваръчен шев с междина
политех.open-butt jointчелно съединение с междина
политех.overhead weldчелен заваръчен шев в таванно положение
политех.overheated weldпрегрят заваръчен шев
зав.pad weldнаваряване
политех.pad weldнаварен слой от редица успоредни взаимнопокриващи се ивици
политех.padding weldнаварен слой от редица успоредни взаимнопокриващи се ивици
политех.patch weldзаварен отвор
политех.plain butt weldобикновен челен заваръчен шев без скосяване на краищата
политех.plain corner butt weldобикновен ъглов заваръчен шев без скосяване на краищата
политех.plug lap weldзаварено съединение чрез едностранно електрозанитване
политех.plug weldзаварено съединение чрез едностранно електрозанитване
политех.poor weldслаб заварен шев
политех.poor weldзаварен шев с дефекти
политех.pressure contact weldсъединение чрез челно електросъпротивително заваряване
политех.pressure-tight weldплътен херметичен заваръчен шев
политех.projection weldсъединение чрез релефно електросъпротивително заваряване
политех.reinforced weldизпъкнал заваръчен шев
политех.resistance butt-welding machineмашина за челно електросъпротивително заваряване
политех.resistance weldелектросъпротивително заваръчно съединение
политех.resistanse butt weldingчелно електросъпротивително заваряване без стопяване на краищата
политех.ridge projection weldрелефно заваръчно съединение с релеф във вид на ребро
политех.ridge weldрелефно заваръчно съединение с релеф във вид на ребро
политех.rivet weldзаварено съединение чрез двустранно електрозанитване
политех.roller spot weldточков непрекъснат заваръчен шев
политех.sagged weldпровиснал заваръчен шев
политех.sample weldпробен заваръчен шев
политех.seal weldплътен заваръчен шев
политех.sealling weldплътен заваръчен шев
политех.seam seal weldправолинеен заваръчен шев
политех.seam seal weldролков заваръчен шев
политех.serrate-butt strapзигзагообразна планка
политех.shallow weldзаваръчен шев с непровар
политех.single-lap weldзаваръчен шев с единично припокриване
политех.single-run weldеднопроходно заварен шев
политех.single-spot weldточков заваръчен шев
политех.single-strap butt weldчелен заваръчен шев с оставаща планка
политех.skin weldзаваръчен шев с непровар
политех.skip weldстъпален заваръчен шев
политех.slotted lap weldпрорезен заваръчен шев
политех.slotted weldпрорезен заваръчен шев
политех.spot weldточков заваръчен шев
политех.spreading weldширок заваръчен шев
политех.square butt jointчелно съединение без скосяване на краищата
политех.square butt weldчелен заваръчен шев без скосяване на краищата
политех.square-groove weldчелен заваръчен шев без скосяване на краищата
политех.staggered intermittent weldшахматно двустранен прекъснат заваръчен шев
политех.staggered plug weldшахматно заваръчно съединение чрез едностранно електрозанитване
политех.standard fillet weldнормален ъглов заваръчен шев
политех.stitch weldпрекъснат ролков заваръчен шев
политех.stitch weldзаваръчна прихватка
политех.straight weldплосък заваръчен шев
политех.strap lap weldзаваръчно съединение с покриваща планка
политех.strength weldяк заваръчен шев
политех.stuck spot weldнесплавена точка
политех.t weldт-образен заваръчен шев
зав.tack weldприхватка
политех.tack weldпрекъснат ролков заваръчен шев
политех.tape butt-seam weldingелектросъпротивително ролково челно заваряване с добавъчни ленти
политех.tee weldт-образен заваръчен шев
политех.test weldпробен заваръчен шев
политех.tie weldзаваръчен шев с покриваща планка
политех.tied weldзаваръчен шев с покриваща планка
политех.tight weldплътен заваръчен шев
политех.torch weldшев, получен при газокислородно заваряване
политех.transverse fillet weldнапречен заварен шев
политех.trapping the weldвключване на шлака в заваръчен шев
политех.trial weldпробен заваръчен шев
политех.unchamfered butt jointчелно съединение без скосяване на краищата
политех.undercut weldзаваръчно съединение с подрез
политех.upset weldчелно електросъпротивително заваръчно съединение
политех.vertical weldчелен заваръчен шев във вертикално положение
политех.void of weldканал на заваръчен шев, запълнен с метал
weldзаварявам (се), споявам, оксиженирам
weldсвързвам, сплотявам
политех.weldзаварен
политех.weldзаваръчен шев
политех.weldзаваръчно съединение, спойка
политех.weld areaмясто на заваряване
политех.weld assemblyзаваръчен възел
политех.weld backingзаваръчна подложа
зав.weld bead penetrationпровар
зав.weld bead penetrationпроваряване
политех.weld bridge seamмостов заваръчен шев
политех.weld collarзабаръчен шев
политех.weld collarпръстеновидно удебеление
политех.weld crackingобразуване на пукнатини в заваръчен шев
политех.weld decayсклонност към корозия след заваряване
добави значение или превод тук