unchangeable

  • прилагателно
  • непроменим, неизменим, неизменен, постоянен, неизменяем
добави значение или превод тук