unchain

  • думите се проверяват
  • глагол
  • отвързвам синджира на, освобождавам от окови (и прен.), пускам на свобода
добави значение или превод тук