unchamfered butt joint

  • Обща политехника
  • челно съединение без скосяване на краищата
200 допълнителни резултата:
политех.abutment jointчелно съединение
политех.abutting jointчелно съединение
политех.adhesive jointлепено съединение
политех.adhesive-bonded jointлепено съединение
политех.air-tight jointгазонепроницаемо съединение
angle jointъглово съединение
политех.angle jointъглова муфа, ъглов шарнир
мед.ankle jointглезенна става
политех.articulated jointшарнирно съединение
политех.articulated jointкардан
политех.asymmetric jointасиметрично съединение
политех.ball jointсферичен шарнир
политех.ball-and-socket jointсферично шарнирно съединение
политех.ball-and-socket joint viceшарнирно менгеме
политех.ball-and-socket joint viseшарнирно менгеме
политех.bayonet jointбайонетно съединение
политех.bell-and-spigot jointтръбно чашкообразно съединение с препокриване
политех.belt jointремъчно съединение
политех.bevelled jointсъединение със скосени краища
тех.blind jointзаглушка
политех.blown jointспойка с помощта на поялна лампа
политех.bolt jointболтово съединение
политех.bolted jointболтово съединение
политех.box jointсъединение с муфа
политех.branch jointмуфа с разклонения
политех.brazed jointсъединение, споено с твърд припой
политех.brick jointнож за фугиране
ел.bridge jointмостова схема
политех.bridge jointсъединение по мостова схема
политех.bridge jointчелно съединение с планка
buttсъединявам, намествам, натъкмявам, натаманявам
buttполигон
buttостатък, угарка
buttдопирам се/съединявам се по напречен разрез
buttбутам, блъскам/мушкам с глава
buttголяма бъчва за вино/бира
buttудар, мушкане (с глава, рога)
buttбъркам се, намесвам се (in в), прекъсвам
buttстрелбище, вал за стрелба
buttдънер на дърво
геол.buttперпендикулярно на кливажа
тех.buttчелно съединяване по напречен разрез
мин.buttдобивна галерия
политех.buttсъединявам челно
политех.buttчелна повърхнина
политех.buttчелен
политех.buttчелно съединение
политех.buttчело
воен.buttприклад
buttмишена, цел, прицел (и прен.)
buttдебелият край на оръжие/инструмент и пр., приклад
шив.butt bra for menманики
шив.butt bra for womenбиники
мин.butt capканзолна капа
геол.butt cleatвторостепенен кливаж
политех.butt endчело
политех.butt endчелна повърхнина, удебелен край
политех.butt entryдобивна галерия
политех.butt headingдобивна галерия
политех.butt jointsчелно съединение
текст.butt of needleиглена пета
политех.butt plateпланка при челно съединение
политех.butt seam weldingчелно ролково електросъпротивително заваряване
фот.butt selfieбелфи
политех.butt spliceчелно съединение с планки
политех.butt strapсъединителна планка
политех.butt stripсъединителна планка при челно съединение
политех.butt trapприклад
воен.butt trapгнездо
политех.butt weldчелен заваръчен шев
политех.butt weldчелно електросъпротивително заваръчно съединение
политех.butt welderмашина за челно заваряване
политех.butt weldingзаваряване на челно съединение
политех.butt-jointсъдинявам челно
политех.butt-jointчелно съединение
политех.butt-to-buttчелен
политех.butt-weldedчелно заварен
политех.butt-welding machineмашина за челно електросъпротивително заваряване без стопяване на краищата
политех.cable jointсъединител за въжета
политех.cardan jointсферично шарнирно съединение
политех.cash jointзагладен шев
политех.caulked jointзачеканено съединение
политех.cemented jointлепено съединение
политех.chain jointсъединително звено на верига
политех.chamfer red jointсъединение със скосени краища
политех.choke jointдроселно съединение
политех.clasp jointсъединение със скоба
политех.close jointсъединение без междина
политех.closed butt jointчелно съединение без междина
политех.closed jointсъединение без междина
стр.cog-jointвръзка със зъбци
политех.compensating-socket jointсъединение с плъзгаща муфа
политех.compensation jointкомпенсационен шев
политех.compensation jointтемпературна фуга
политех.composite jointкомбинирано съединение
политех.concealed jointскрит шев
политех.conduit jointсъединение на тръбопроводи
политех.construction jointконструктивно съединение
политех.contact jointчелно снаждане
политех.contraction jointкомпенсационен шев
политех.contraction jointтемпературна фуга
политех.coped jointпокрито съединение
политех.corner jointъглово съединение
политех.cotter jointклиново съединение
политех.crown jointшев в ключа
политех.crown jointшев на горната част на свод
политех.cruciform jointкръстообразно съединение
политех.curb jointфуга на бордюрни камъни
политех.dead jointнеразглобяемо съединение
политех.dead jointглухо съединение
политех.detachable jointразглобяемо съединение
мин.developing buttподготвителна изработка
политех.double rivet jointдвуредна нитова връзка
политех.double-bevel jointсъединение с к-образно скосяване
политех.double-bever butt weldчелен заваръчен шев
политех.double-lap jointсъединение с двойно препокриване
политех.double-row rivet jointдвуредна нитова връзка
политех.double-strap butt jointчелно съединение с две планки
политех.double-strap butt weldчелно заваръчно съединение с две планки
политех.double-strap jointнитова връзка с две планки
политех.double-universal jointдвоен шарнир
политех.double-universal jointдвоен кардан
политех.dovetail jointсъединение лястовича опашка
политех.dowel jointсглобка на шип
политех.dry jointстудена спойка
политех.dummy jointлъжлив шев
политех.edge jointкантово съединение
политех.edge joint weldбортов заваръчен шев
политех.elbow jointъглово съединение
политех.erection jointмонтажно съединение
тех.expansion jointдилатационна фуга
политех.expansion jointтемпературна фуга
политех.expansion jointкомпенсационен шев
политех.eye jointшарнирно съединение
политех.faucet jointсферично шарнирно съединение
политех.field jointмонтажен шев
политех.fillet jointъглово заваръчно съединение
политех.firm-joint dividersпергел без хлабина в шарнира
политех.fish jointрелсово челно съединение с планка
политех.fixed jointтвърдо съединение
политех.flange jointфланцово съединение
политех.flanged butt jointчелно съединение с подгънати краища
политех.flanged butt weldчелен заваръчен шев с подгънати краища
политех.flanged jointфланцово съединение
политех.flexible jointподвижно съединение
политех.flush jointсъединение без усилвания
политех.flush jointзагладен шев
политех.folded-over jointсъединение чрез подгъване
политех.fork jointвилкообразно съединение
политех.girth jointпояс на ферма
политех.globe jointсферичен шарнир
политех.ground jointшлифован шев
мед.half-jointамфиартроза
политех.high angle jointкардан, допускаш голям ъгъл между валовете
политех.hinge jointшарнирно съединение
политех.hinge jointпанта
анат.hip jointтазобедрена става
политех.inclined jointнаклонено т-образно съединение
политех.ingot buttдолен край на слитък
политех.insulating jointелектрически изолираща муфа
integral jointмонолитно съединение
анат.interphalangeal jointинтерфалангеална става
политех.joggled-lap jointсъединение с огъване и препокриване
jointсъединение/свързване
jointсъединявам/свързвам/сглобявам съставни части/колена
jointчаст от нещо сглобяемо, коляно
jointразделям на части, разчленявам, разделям при ставите
jointначин на свързване/сглобяване
геол.jointличния на кливаж
геол.jointразединителна пукнатина, линия на кливаж
полигр.jointгръбче
тех.jointшев
тех.jointчело, шев, спойка, шарнир (на връзка)
политех.jointвръзка, скачване, чело, шев, фуга
бот.jointвъзел, основа (на разклонение)
мед.jointартикуларeн, ставен
мед.jointартикулация
jointголямо парче месо (бут, плешка и пр.)
стр.jointфуга
политех.joint actionедновременно действие
политех.joint angleсъединителен винкел
политех.joint applicationсъвместна заявка
joint authorsсъавтор
политех.joint barсвързваща планка
политех.joint boardподмоделна дъска
фин.joint borrowerсъкредитополучател
авто.joint boxразпределителна кутия
политех.joint boxсъединителна кутия
политех.joint characteristic functionсъвместна характеристична функция
ик.joint contractorсъизпълнител
политех.joint correlationсъвместна корелация
политех.joint couplingшарнир на хук
политех.joint currentрезултиращ ток
политех.joint currentобщ ток
стр.joint cutterфугорез
стр.joint cutterфугорезачка
политех.joint faceразделителна повърхнина
политех.joint faceконтактна фланцова повърхнина
политех.joint flangeсъединителен фланец
политех.joint flooringнастилка от шпунови дъски
добави значение или превод тук