unchartered

  • прилагателно
  • без разрешително, нерегистриран
добави значение или превод тук