unchallenged

  • прилагателно
  • неоспорван, без съперник
добави значение или превод тук