uncharacteristic

  • прилагателно
  • нехаректерен, нетипичен
добави значение или превод тук