uncharted

  • прилагателно
  • неотбелязан на карта, неизследван
добави значение или превод тук