steam chest

  • Обща политехника
  • парен дом
  • сухопарник
198 допълнителни резултата:
политех.air-steam mixtureпаровъздушна смес
политех.auxiliary steamпара за собствени нужди
политех.back pressure steamотработила пара
политех.back-pressure steam engineпарна машина с противоналягане
политех.boiler steam rateпаропроизводителност на котел
политех.boiler steam spaceпарно пространство на котел
chestкаса, ковчежничество, фондове, пари
chestсандък, ракла, шкафче, ковчеже
мед.chestторакс, гръден кош
сп.chest expanderекспандер
аерон.chest-to-back accelerationускорение по посока гърди-гръб
политех.chest-to-back accelerationположително надлъжно ускорение
политех.chest-type parachuteнагръден парашут
политех.condensating steam engineкондензационна парна машина
политех.counterflow steam engineправотокова парна машина
политех.damp steamвлажна пара
политех.dead steamотработила пара
политех.direct steamпрясна пара
политех.distillation with steamдестилиране с пара
политех.double-acting steam engineдвойнодействаща парна машина
политех.double-expansion steam engineпарна машина с двойно разширение
политех.double-expansion steam engineкомпаунд-машина
политех.drop-valve steam engineпарна машина с клапанно пароразпределение
политех.dry saturated steamсуха наситена пара
политех.dry steamсуха пара
политех.emission steamотработила пара
политех.engineering steamтехнологична пара
политех.escape steamотработила пара
политех.exhaust steamотработила пара
политех.exhaust steam separatorкондензно гърне за отработила пара
политех.exhaust-steam feed heaterнагревател, използуващ отработила пара като топлоносител
политех.exhaust-steam feed heaterекономайзер
политех.exhaust-steam heatingотопляване с отработила пара
политех.exhaust-steam injectorинжектор, работещ с отработена пара
политех.exhaust-steam mainизпускателен паропровод
политех.exhausted steamотработила пара
политех.exhausted steam turbineтурбина за отработила пара
политех.exhausted-type steam turbineтурбина за отработена пара
политех.flash steamпара, образувана при рязко падане на налягането
политех.flash-off steamпара, образувана при рязко падане на налягането
политех.gas-steam torpedoпарогазово торпедо
политех.heating steamпара за отопление
политех.high-pressure steam engineпарна машина, работеща с високо налягане
политех.jacket steamподгряваща пара
политех.live steamпрясна пара
политех.mechanical steam trapмеханична пароспирачка
политех.moist steamвлажна пара
политех.non-condensing steam engineбезкондензаторна парна машина
политех.operated by steamзадвижван с пара
политех.pass-out steamотработила пара
политех.portable steam engineлокомобил
политех.rated steamноминален разход на пара
политех.saturated steamнаситена пара
политех.spent steamотработила пара
steamизчиствам с пара (дрехи)
steamдвижа се/работя с пара, пътувам, плувам
steamиздавам/изпущам пара (за животно)
steamготвя/задушавам на пара
steamпарен, работещ с пара
steamпаров
steamпаря, запарвам, попарвам
steamпускам пара, издигам се във вид на пара
тех.steamпарогенераторен
дърв.steamпропарвам
хран.steamпароварилен
политех.steamпропускам пара, обработвам с пара
политех.steamизпарявам
steamto STEAM up запотявам се от пара (за прозорци и пр.)
тех.steam and gasпаро-газов
политех.steam bathпарна баня
политех.steam blastвдухване на пара
тех.steam bleedingпароотбор
тех.steam blowingпаропродувен
политех.steam boilerпарен котел
политех.steam boiler fittingsарматура на парен котел
тех.steam boiler roomпарокотелка
политех.steam boxпароразпределителна кутия
тех.steam capacityпаропроизводителност
политех.steam chamberпарна камера
политех.steam chartsпарни таблици
тех.steam cleanerпарочистител
политех.steam coalвъглища за парогенератори
политех.steam concreteбетон, обработен с пара
политех.steam condenserпарен кондензатор
политех.steam conduitпаропровод
политех.steam consumptionразход консумация на пара
дърв.steam curingпропарване
политех.steam curingзагряване на бетон с пара
политех.steam cylinderпарен цилиндър
политех.steam demandразход на пара
политех.steam digesterварене с пара
тех.steam distributionпароразпределителен
политех.steam distributionпароразпределение
политех.steam domeпарно пространство
топл.steam domeсухопарник
политех.steam drierпаросушител
политех.steam dropспадане на налягането на пара
тех.steam drumпароподгревател
политех.steam drumпаросъбирател
политех.steam dryingпарно сушене
тех.steam dumpпароизпускателен
политех.steam engineпарна машина
тех.steam extractionпароотбор
политех.steam fitterмонтьор по парни инсталации
политех.steam fittingsарматура на парен котел
тех.steam flowпаропоток
политех.steam funnelфуния за филтриране на горещо
политех.steam gaugeманометър за пара
ен.steam generating unitкотлоагрегат
тех.steam generationпаропроизводство
политех.steam generationпарообразуване
тех.steam generatorпарогенератор
тех.steam generatorпарогенераторен
тех.steam generator roomпарокотелка
политех.steam hammerпарен чук
политех.steam heatтоплина, отделена при кондензация на пара
политех.steam heaterрадиатор за парно отопление
политех.steam heatingпарно отопление
политех.steam heating boilerкотел за парно отопление
политех.steam heating systemпарна отоплителна инсталация
политех.steam ironпарна ютия
политех.steam jacketпарна риза
тех.steam jetпароструйка
политех.steam jetпарна струя
политех.steam jetпарен ежектор
политех.steam jetпароструен
политех.steam leadпаропровод
политех.steam lineпаропровод
политех.steam locomotiveпарен локомотив
политех.steam mainпарна магистрала
политех.steam nozzleпарна дюза
политех.steam offизпарявам
политех.steam outпропарвам
тех.steam outputпаропроизводителност
политех.steam pipeпаропровод
политех.steam pipelineпаропровод
политех.steam pistonбутало на парна машина
тех.steam plantпарогенераторен
политех.steam plantпарогенератор
политех.steam pointтемпература на кипене на водата
политех.steam powerенергия на пара
политех.steam power plantпарна топлоелектрическа централа
политех.steam power unitпаросилова уредба
тех.steam preheaterпароподгревател
политех.steam pressureналягане на пара
политех.steam pressure gaugeманометър за пара
тех.steam productionпаропроизводство
политех.steam pumpпарна помпа
политех.steam purgingпродухване с пара
политех.steam radiatorрадиатор за парен отопление
политех.steam ramпарен цилиндър с пряк действие
тех.steam rateпаропроизводителност
политех.steam rateспецифичен разход на пара
политех.steam rateразход на пара
политех.steam receiverпаросъбирателен резервоар
политех.steam refiningочистване с пара
политех.steam regulatorрегулатор за паропроизводителност
тех.steam reheaterпаропрегревател
политех.steam reheaterмеждинен паронагревател
политех.steam rettingнавлажняване с пара
тех.steam return lineкондензатопровод
тех.steam return lineкондензопровод
политех.steam return lineтръбопровод за отработена пара
политех.steam roomпарен обем
политех.steam roomпарно пространство
политех.steam scrubberпаропромивател
тех.steam sealпароуплътнение
политех.steam sealпарно уплътнение
тех.steam sealingпароуплътнение
политех.steam sealingпарно уплътнение
политех.steam separatorкондензно гърне
политех.steam separatorпароотделител
политех.steam shopкотелно отделение
политех.steam spaceпарно пространство
политех.steam sprayerшприцоване на боя с прегрята пара
политех.steam stateпарообразно състояние
политех.steam stationтоплоелектрическа централа
политех.steam storageакумулиране на пара
тех.steam superheaterпаропрегревател
тех.steam superheaterпаропрегревателен
политех.steam superheaterпаропрегравател
тех.steam supplyпароснабдяване
политех.steam supplyпаропровод
политех.steam supplyподаване на пара
политех.steam thrustосово налягане на пара
политех.steam tractionпарна тяга
политех.steam tractorтрактор с парен двигател парен
политех.steam trapпароспирачка
политех.steam trapкондензно гърне
политех.steam tubeтръба на парнопрегревател
политех.steam tugboatпарен влекач
steam turbineпарна турбина
политех.steam valveпарен вентил
политех.steam vapourводна пара
политех.steam vulcanizationпарна вулканизация
политех.steam washerуредба за промиване на пара
политех.steam washingпромиване на пара
политех.steam winchпарна лебедка
добави значение или превод тук