chest-to-back acceleration

  • Аеронавтика
  • ускорение по посока гърди-гръб
  • Обща политехника
  • положително надлъжно ускорение
200 допълнителни резултата:
accelerationускорение
авто.accelerationфорсировка
тех.accelerationразгонен
политех.accelerationфорсиране, пъргавина
мед.accelerationакцелерация
мед.accelerationакцелерация, ускоряване
мед.accelerationускоряване
физиол.accelerationакселерация
политех.acceleration by inductionиндукционно ускорение
политех.acceleration damperдинамичен демпфер
политех.acceleration diagramграфик за ускорение
политех.acceleration due to the gravityгравитационно ускорение
политех.acceleration feedbackобратна връзка по втората производна
политех.acceleration feedbackобратна връзка по ускорение
политех.acceleration generatorгенератор с пропорционално увеличаване на напрежението
политех.acceleration jetжигльор на ускорителна помпа
политех.acceleration nozzleускорителна дюза
двиг.acceleration nozzleжигльор за високи обороти
политех.acceleration pumpускорителна помпа
политех.acceleration testизпитване на ускорение
политех.acceleration testизпитване на ускоряване
политех.answer-back signalпотбърдителен сигнал
политех.answer-back signalконтролен сигнал
ел.arc-backобратно запалване на дъга
backзакъснял, просрочен, стар, остарял
backдвижа (се) в обратна посока, връщам, карам на заден ход, оттеглям се, отдръпвам се, отстъпвам
backназад, обратно, отново, пак
backяхвам/яздя кон
backнастрана, навътре, на известно разстояние (from от)
backобратен
backзалагам на
backвръщам се (използвано с to be/get)
backподпирам, подкрепям, поддържам, подсилвам, подпомагам, субсидирам
backвръщам към първоначално положение, състояние
backназад
backзаден, отдалечен, по-долен, по-лош
backпоставям/служа за гръб/облегало/фон/основа и пр
backзащитник, бек
backгранича с, опирам със задната си страна в (on, upon, onto)
backвреме
backзадна част, обратна страна, гръб, тил, опако, хастар, подплата, дъно
анат.backгръб
мор.backобръщам по посоката на вятъра
геол.backгорнище
текст.backпокривам
минер.backнай-горната страна на въглищен пласт
мин.backзаскарявам
политех.backнаслоявам, слепвам, каширам
политех.backкливажна пукнатина
backдебел край, тъпа задна част, тъпата страна (на сечиво и пр.)
backподписвам се на гърба, джиросвам, преподписвам (заповед и пр.)
backоблегало (на стол и пр.)
политех.back actionsпротиводействие
политех.back actionsобратна връзка, заден ход
геод.back angleобратен азимут
политех.back angleъгъл на основата на зъб на конусно зъбно колело
политех.back angleзаден ъгъл
ел.back arcingобратно запалване
авто.back axleзаден мост
мин.back balanceбремсберг с един релсов път
геод.back bearingобратен посочен ъгъл
политех.back beltремък за обратен ход
политех.back boltingанкерен крепеж
мин.back braceобшивка
мин.back casingдървен временен крепеж
политех.back centreзаден център
политех.back coatгруба мазилка
политех.back coatхастар
политех.back coatingнанасяне на покритие върху обратната страна
политех.back conductanceобратна проводимост
политех.back couplingобратна връзка
политех.back currentтечение с обратна посока
политех.back currentпротивотоков
мин.back dealталпи за заскаряване на горнище
политех.back draughtобратна тяга
политех.back echoобратно ехо
политех.back echoобратен сигнал
политех.back electromotive forceпротивоелектродвижеща сила
политех.back elevationизглед отзад
мин.back endнеиззета част от целик
политех.back endдъно
политех.back endзадна част
политех.back entryвентилационна галерия
политех.back entryпросек
политех.back extractionобратна екстракция
политех.back fillersмашина за засипване на канали
мин.back fillsзапълнение
политех.back finishingапретиране на опаковата страна
политех.back fireвъзпламеняване на недоизгорели газове
политех.back fireобратно запалване, обратна дъга
политех.back fireобратен удар
двиг.back fireвъзпламеняване на газове в карбуратор
политех.back firingобратен удар
двиг.back firingвъзпламеняване на газове в карбуратор
политех.back flowsобратно течение
опт.back focusзаден фокус
политех.back frontзаден фронт
политех.back gapзаден процеп
политех.back gaugeзадна опора
политех.back gearпредавка за заден ход
политех.back hatchзадна врата за багаж
мин.back headвадна част
политех.back headзадна стена
политех.back headзадно дъно
политех.back headingвентилационна галерия
сп.back heelподсечка
политех.back hoeобратна лопата
политех.back impactритане
политех.back impactобратен удар
политех.back inductionобратна индукция
политех.back inductionразмагнитващо действие
мин.back lathзабивен крепеж
политех.back legнаклонена подпора
политех.back legобтяжка
опт.back lightконтражур
рад.back lobeзаден лист
мин.back lyeразмиване
политех.back motionобратно движение
политех.back motionзаден ход
политех.back nutконтрагайка
политех.back of archвъншна повърхност на арка
политех.back of damгорен участък на язовирна стена
текст.back of fabricнелицева страна на тъкан
политех.back of weirгорен откос на преливна язовирна стена
политех.back of weldдолна страна на заваръчен шев
тех.back offзатиловам
фин.back officeбекофис
мед.back painдорзопатия
back payнеизплатена заплата
политех.back pitchнапречна стъпка
политех.back plateдиск на универсален патронник за струг
политех.back plateмасивен електрод на кондензаторен микрофон
политех.back playсвободен ход
политех.back poppetцентриращо седло
тлв.back porchзадна площадка на гасящия импулс
политех.back porchзаден праг
политех.back pressureпротивоналягане
политех.back pressureобратно налягане
политех.back pressureсъпротивление при изтичане
политех.back pressureпротивонатиск
политех.back pressure steamотработила пара
политех.back radiationобратен излъчване
политех.back rakeпреден ъгъл, надлъжен наклон, ъгъл на надлъжен наклон, ъгъл на заостряне
политех.back rakeглавен заден повърхнина
политех.back reactionобратна реакция
back rentнеизплатен наем
текст.back restповлекателно кросно на тъкачен стан
политех.back restподвижен люнет
политех.back restзаден супорт, облегало на седалка
текст.back rest rollerповлекателно кроено
политех.back rollerотклоняваща ролка
политех.back rollingповторно валиране
политех.back runобратно въртене, обратен процес
политех.back runобръщаем
политех.back runзаден ход
политех.back runningдвижение назад
политех.back runningобратен ход, обратно въртене
мин.back shiftподготвителна смяна
политех.back shiftнощна смяна
политех.back shiftследваща работна смяна
политех.back shockобратен удар
политех.back shopремонтна работилница към железопътно депо
политех.back sightsобратно визиране
политех.back signalпотвърдителен сигнал
политех.back signallingконтролна сигнализация
политех.back slabконзолна плоча
политех.back slopeобратен наклон
политех.back slopeнадлъжен преден ъгъл
политех.back slopingпрофилиране на откос
политех.back sparкръгъл дървен материал
мин.back splintingразработване с обрушване на отработено пространство
политех.back springвъзвръщаща пружина
политех.back squareограничителен ъгълник
политех.back stairsзадно стълбище
политех.back staysобратна подпора
мин.back stopeзабой с обратни стъпала
политех.back strapподложка
политех.back strapподложна планка
политех.back stripподложка
текст.back stripping combизравняващ гребен
рад.back strokeотрицателна вълна
политех.back strokeобратен ход
политех.back strokeобратен удар
политех.back suctionобратно засмукване
политех.back swingобратен ход
маш.back tenderсушилня
политех.back timberнапречна греда под покрив
политех.back titrationобратно титруване
политех.back turbineтурбина за заден ход
хидр.back upподприщвам
зав.back valveпредпазител
политех.back valveвъзвратен клапан
политех.back valveобратен вентил
политех.back viewизглед отзад
муз.back vocalбеквокал
муз.back vocalistбеквокалист
политех.back voltageобратно напрежение
политех.back wallsподпорна стена
back with argumentsаргументирам
политех.back yarnнанесена пълнежна нишка
добави значение или превод тук