chest expander

  • Спорт
  • експандер
16 допълнителни резултата:
политех.brake expanderзадействуваща гърбица на спирачка
chestсандък, ракла, шкафче, ковчеже
chestкаса, ковчежничество, фондове, пари
мед.chestторакс, гръден кош
аерон.chest-to-back accelerationускорение по посока гърди-гръб
политех.chest-to-back accelerationположително надлъжно ускорение
политех.chest-type parachuteнагръден парашут
expanderразширител
сп.expanderекспандер
политех.gudgeon expanderприспособление за развалцоване и разширяване на тръби
жп.rail joint expanderприспособление за осигуряване температурна фуга между релси
политех.steam chestпарен дом
политех.steam chestсухопарник
политех.tube expanderприспособление за развалцоване и разширяване на тръби
политех.valve chestклапанна кутия
мед.water on the chestхидроторакс
добави значение или превод тук