cone-point screw

  • Обща политехника
  • винт с конусен край
199 допълнителни резултата:
политех.abutment screwопорен винт
политех.abutment screwвинтов ограничител
политех.addendum coneвъншен конус
политех.adjusting screwрегулиращ винт
политех.adjusting screwстопорен винт
геол.adventive coneвторичен вулкански конус
политех.agitation coneфуния за размесване
политех.aiming pointмерна точка
политех.air screwвъздушно витло
политех.anchor screwанкерен болт
политех.anchoring screwанкерен болт
политех.anchoring screwфиксиращ винт
политех.angular pointвръх на ъгъл
политех.application pointточка на приложение
мат.at a pointв околност на точка
мат.at infinity pointбезкрайно отдалечена точка
политех.atomizer coneдифузор
политех.atomizer coneразпръсващ конус
тех.atomizing coneфорсунка
политех.attachment screwсъединителен винт
жп.automatic pointстрелка с автоматично управление
политех.automatic screw machineвинтонарезен автомат
политех.backing screwопорен винт
политех.backing-up screwопорен винт
политех.balance pointточка на равновесие
политех.ball screwсачмено-винтова двойка
политех.ball-point penписалка-химикалка
политех.ball-point set screwфиксираш винт с полусферичен край
политех.base coneосновен конус
политех.bearing coneпръстен на ролков конусен лагер
политех.belt coneстъпална ремъчна шайба
политех.bench screwшлосерско менгеме
мат.bend pointекстремна точка
политех.bending yield pointграница на провлачване при огъване
изч.binary pointдвоична запетая
политех.binder screwстопорен винт
политех.binding screwстопорен винт
политех.bisecting pointсреда на отсечка
политех.bleed screwкух винт
политех.bleeder screwкух винт
политех.blister coneвулканичен конус
политех.body of screwтяло на винт
политех.boiling pointтемпература на кипене
хим.boiling pointточка на кипене
политех.boom pointкрай на стрела на кран
политех.boundary pointгранична точка
политех.brake coneспирачен конус
политех.brake screwспирачен винт
политех.branch pointсъединителна точка
жп.branching pointразделителна стрелка
ел.breakdown pointпробивно напрежение
политех.breakeven pointграница на рентабилност
политех.breaking pointякост
политех.breaking pointточка на разрушение, точка на разслояване
политех.bubble pointначало на кипене
политех.bubble pointтемпература на кипене
политех.buffing coneполировъчен конус
политех.burning pointтемпература на запалване
политех.butterfly screwвинт с крилчата глава
политех.button-head screwвинт с полукръгла глава
call pointпротивопожарен кран
политех.cap screwсъединителен винт
политех.cap screwвинт с глава за ключ
политех.cap screwкалпаковидна гайка
политех.cap-screw counterboreзенкер за изработване на глава на винт
политех.capstan screwводещ винт на шейна на револверяа глава
политех.capstan screwвинт с отвори за ключ в главата
политех.capstan-headed screwвинт с отвори за ключ в главата
политех.center pointцентър
политех.center pointцентрална точка, връх на центрово свредло
политех.centre pointцентър
политех.centre pointцентрална точка, връх на центрово свредло
политех.check pointконтролна точка
политех.check screwрегулиращ винт
политех.check screwзакрепващ винт
check-pointконтролно-пропусквателен пункт
политех.chill pointтемпература на отделяне на парафина в маслото
политех.chill pointтемпература на началото на замръзване на масло
политех.chill pointтемпература на отделяне на парафина
политех.clamp screwпритягащ винт
политех.clamping screwпритягащ винт
жп.closing of pointблокиране на стрелка
политех.closing screwрезбова пробка
политех.clutch coneконус на съединител
политех.co-rotating twin-screw extruderекструдер с два шнека, въртящи се в една посока
жп.coach screwтирфон
политех.coach screwвинт за дърво
политех.coarse-pitch screwвинт с едра резба
политех.common pointвъзлова точка
мор.compass pointрумб
политех.compressive-yield pointграница на провлачане при натиск
политех.condensation pointточка на оросяване
политех.condensation pointтемпература на кондензиране
политех.conditional break-pointспиране по зададен адрес
coneшишарка
coneконусен
coneконусообразен сигнал за лошо време
coneрупорен
coneотбелязвам (сектор на път) с конусообразни фигури
coneфунийка за/със сладолед
coneпридавам конусообразна форма на
анат.coneколбичка
мат.coneконус, конусообразна фигура
геом.coneконус
маш.coneизработвам конус
политех.coneзегеров конус
политех.coneконичен, фуния, газосъбирател над огнище
бот.coneобразувам/давам шишарки
бот.coneшишарков
политех.cone angleъгъл на делителен конус
политех.cone apexвръх на конус
политех.cone brakeконусна спирачка
анат.cone cellколбичка
политех.cone classifierконусен класификатор
политех.cone claw clutchконусен палцов съединител
политех.cone clutchконусен триещ съединител
мин.cone cutпирамидален подкоп
политех.cone diaphragmконична мембрана
политех.cone distanceдължина на образуващата на делителен конус
тех.cone expansionразвалцоване
бот.cone flowerрудбекия
политех.cone friction gearконусна фрикционна предавка
политех.cone gateконусен леяков канал
политех.cone gearзъбно колело от нортонов конус
политех.cone gearконусно зъбно колело
политех.cone grinding wheelчашковиден шлифовъчен кръг
политех.cone grinding wheelконусен абразивен шлифовъчен кръг
политех.cone headstockпредно седло със степенчата ремъчна шайба
политех.cone imprintотпечатък на конус
политех.cone loudspeakerвисокоговорител с конусна мембрана
политех.cone loudspeakerконусен високоговорител
политех.cone of gearsстъпаловиден конус
политех.cone of influenceдепресионна фуния
политех.cone of silencepagмъртва зона
политех.cone of silencepagконус на мълчание
мин.cone penetrometerконусен пенетрометър
политех.cone pointконусен край
политех.cone pulleyконусна шайба
политех.cone rivet headглава на нит във вид на пресечен конус
политех.cone sheaveконусна ролка
политех.cone sheaveстъпална ремъчна шайба
обог.cone thickenerконусен сгъстител
политех.cone winderбобинарка
политех.cone wormглобоиден червяк
политех.cone-baffle classifierконусен класификатор
геол.cone-clamp boltболт с конусно затягане
политех.cone-drivenзадвижван от конусна шайба
политех.cone-head rivetнит с конусна глава
политех.cone-headedс конусообразна глава
политех.cone-in-cone volcanoдвоен вулкан
политех.cone-pulley driveпредавка със стъпална ремъчна шайба
политех.cone-shapedконусообразен
политех.cone-type crusherконусна трошачка
текст.cone-winding machineбобинарка
политех.congealing pointтемпература на желиране
политех.conical screwконусен шнек
политех.constant thread-decreasing-pitch screwшнек с постоянна дълбочина на резбата и намаляваща стъпка
политех.constant-lead screwшнек с резба с постоянен ъгъл на наклона на винтовата линия
политех.constant-taper screwшнек с постоянна стъпка и намаляваща дълбочина на резбата
политех.contact pointконтактна повърхнина
политех.contact pointдопирна точка
политех.continuous-speed coneконусен барабан на безстепенна предавка
геод.control pointопорна точка
политех.control pointконтролна точка
политех.conveying screwвинт на шнеков транспортьор
политех.conveyor screwвинт на шнеков транспортьор
ел.core screwвинт за регулиране положението на сърцевината
политех.cored screwкух шнек
политех.counter-rotating twin-screw extruderекструдер с два шнека, въртящи се в противоположни посоки
политех.countersunk screwвинт със скрита глава
политех.countersunk-headed screwвинт със скрита глава
политех.coupling screwпритягащ винт
хим.critical pointкритична точка
политех.cross-feed screwводещ винт за напречно подаване
политех.cross-pointпресечна точка
политех.cross-traverse screwводещ винт за напречно подаване
политех.crossover pointпресечна точка
политех.cryohydric pointкриохидратна точка
политех.cup-and-cone bearingразглобяем радиално-опорен търкалящ се лагер
политех.cup-head screwвинт с полуобла глава
политех.cupped-point set screwфиксиращ винт с полусферично легло на края
политех.curve pointначало на крива
политех.cut-off pointточка на прекъсване
политех.cylindrical screwцилиндричен шнек
политех.datum pointначална точка
политех.dead pointмъртва точка
политех.decimal pointдесетична точка
политех.dedendum coneвътрешен конус
политех.dew pointточка на оросяване
политех.dew pointтемпература на кондензиране
политех.dew-pointтемпература на оросяване
политех.dew-pointточка на оросяване
политех.dew-pointтемпература на кондензиране
политех.dew-point indicatorуред за определяне точката на оросяване
политех.diamond coneдиамантен конус
политех.diamond-point dresserдиамантно устройство за заточване на абразивни инструменти
политех.diamond-point toolзаострен нож
политех.differential screwдиференциален шнек
политех.differential screw jackдиференциален крик
добави значение или превод тук