bonito

  • думите се проверяват
  • съществително
  • зоол. тон (риба)
добави значение или превод тук