bonhomie

  • съществително
  • доброта, сърдечност, благоразположение
добави значение или превод тук