ball-forming machine

  • Обща политехника
  • машина за щамповане на сачми
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive cutting machineмашина за рязане с абразивен инструмент
политех.abrasive cutting-off machineмашина за рязане с абразивен инструмент
политех.abrasive-belt grinding machineлентова шлифовъчна машина
политех.absorption machineабсорбционна хладилна машина
политех.accounting machineфактурна машина
полигр.addressing machineмашина за отпечатване на адреси
политех.adjustable multiple-spindle drilling machineмноговретенна пробивна машина със сменяеми вретена
обог.agitair machineфлотационна машина с аерираща бъркалка
обог.agitation-froth machineпенна флотационна ма-
баскет.air ballеърбол
политех.air-drying machineвъздушна сушилня
обог.air-lift machineаеролифтна машина
политех.air-tight machineхерметично затворена машина
политех.all-hydraulic machineнапълно хидравлична машина
политех.alternating-impact machineмашина за изпитване при знакопроменливо ударно натоварване
политех.analogue machineаналогова машина
политех.angle-bending machineмашина за огъване
политех.angular-contact ball bearingрадиално-аксиален сачмен лагер
политех.annular ball bearingрадиален сачмен лагер
мин.arcwall machineподкопна машина за дъгов подкоп
политех.area of ball imprintплощ на отпечатъка на сачмата
политех.ash-forming constituentминерален компонент
стр.asphalt laying machineасфалтополагач
стр.asphalt spreading machineасфалтополагач
текст.assembling machineмашина за дублиране
политех.assembly machineмашина за монтаж
с. с.assorting machineтриор
фин.ATM machineбанкомат
мин.auger machineшнекова пробивна машина
политех.augerbrick machineлентова преса за тухли
банк.automated banking machineбанкомат
банк.automated teller machineбанкомат
политех.automatic arc-welding machineелектродъгов заваръчен автомат
политех.automatic chucking machineпатронников револверен стругов автомат
политех.automatic filling machineавтомат за пълнене и опаковане
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.automatic machineавтоматична машина
политех.automatic milling machineфрезов автомат
политех.automatic screw machineвинтонарезен автомат
банк.automatic teller machineбанкомат
avalanche-formingлавинообразуващ
текст.backwashing machineлисьоза
политех.bag machineмашина за опаковане в чували
политех.bag-closing machineмашина за затваряне на чували
политех.bagging machineмашина за опаковане в чували
политех.balancing machineмашина за балансиране
текст.baling machineмашина за навиване на кълбета
с. с.baling machineбалировачка
ballсъбирам (се), натрупвам (се), свивам (се) на топка
ballтопка
ballигра на топка, хвърляне на топка, удар
ballнавивам на кълбо
ballкуршум, сачма, гюлле
ballтопка за гласуване в избори
ballнещо с формата на топка, кюфте (нце)
геол.ballпясъчна ивица
мин.ballкалаен рудник
ballтопка, топче, кълбо, кълбенце, чиле, прен. огън човек
ел.ball adapterпреходно фасунгово приспособление
ел.ball adaptorпреходно фасунгово приспособление
политех.ball attachmentсферичен накрайник
политех.ball bearingсачмен лагер
политех.ball burnishingпресфиниш
политех.ball cageсепаратор на сачмен лагер
политех.ball cartridgeбоен патрон
политех.ball chargeтопково натоварване
политех.ball checkсачмен клапан
пласт.ball check nozzleдюза със затварящ сачмен клапан
политех.ball chuckпатронник за закрепване на сферични детайли
политех.ball clayпластична глина
тех.ball cleaningтопкоочистване
политех.ball cockсачмен вентил
политех.ball couplingсферичен шарнир
мет.ball crusherтопкова трошачка
политех.ball crusherтопкова мелница
политех.ball cupлегло на сферичен шарнир
политех.ball cutterсферична фреза
политех.ball endсферична шийка, сферичен край
политех.ball endсферична пета
политех.ball floatсферичен поплавък
политех.ball governingцентробежен регулатор със сферични тежести
политех.ball grinderтопкова мелница
политех.ball grindingтопково смилане
политех.ball hammerчук с кръгъл ударник
политех.ball handleръчка за сферична противотежест
политех.ball hardnessтвърдост по бринел
политех.ball headсферична глава
политех.ball headerмашина за щамповане на сфери
политех.ball holderсепаратор на сачмен лагер
политех.ball impressionотпечатък от сфера
политех.ball impressionизпитване на твърдост чрез натискане на сфера
политех.ball imprintотпечатък на сфера
геол.ball ironглинеста желязна руда
политех.ball ironжелязно кюлче
политех.ball jointсферичен шарнир
политех.ball journalсферична шийка
политех.ball latchзапънка със сачма и пружина
политех.ball lightningкълбовидна мълния
обог.ball loadтопков товар
хидр.ball lockсферичен затвор
мет.ball millтопкова мелница
политех.ball penписалка-химикалка
тех.ball pinябълковиден болт
политех.ball pinщифт с полукръгла глава
политех.ball pinсферична шийка
политех.ball pivotсферична пета
политех.ball plug gaugeсферичен калибър-пробка
политех.ball raceканал в пръстен на сачмен лагер
политех.ball rammerсферичен трамбовка
политех.ball reamerрайбер за обработване на сферична повърхнина
политех.ball screwсачмено-винтова двойка
политех.ball seatлегло на сферичен клапан
политех.ball socketсферичен опорен лагер
минер.ball stoneоолитова желязна руда
политех.ball studщифт с сферична глава
политех.ball threadсачмено-винтова двойка
политех.ball thrust bearingаксиален сачмен лагер
политех.ball valveсачмен вентил
политех.ball valveпоплавков вентил
политех.ball windingнавиване на кълбо
текст.ball winding machineмашина за навиване на кълбета
политех.ball-and-lever valveлостово-сачмен вентил
политех.ball-and-socket bearingсамонагаждащ се лагер
политех.ball-and-socket bearingсферичен лагер
политех.ball-and-socket gear changeпревключване на предавките в кутия чрез сачми
политех.ball-and-socket hingeсферичен шарнир
политех.ball-and-socket jointсферично шарнирно съединение
политех.ball-and-socket joint viceшарнирно менгеме
политех.ball-and-socket joint viseшарнирно менгеме
тех.ball-bearingсачмен лагер
политех.ball-bearing greaseгрес за сачмени лагери
политех.ball-distance ringсепаратор сачми
политех.ball-forming restсупорт за струговане на сферични повърхности
политех.ball-head governingцентробежен регулатор със сферични тежести
политех.ball-headed boltболт със сферична глава
политех.ball-indentation testопределяне на твърдостта чрез проникване на сачма
политех.ball-point penписалка-химикалка
политех.ball-point set screwфиксираш винт с полусферичен край
политех.ball-retainer ringсепаратор сачми
политех.ball-socket bearingсферичен лагер
политех.ball-socket bearingсамонагаждащ се лагер
политех.ball-socketed bearingсамонагаждащ се лагер
политех.ball-socketed bearingсферичен лагер
политех.ball-turning latheструг за обработване на сферични повърхнини
политех.ball-turning restсупорт за струговане на сферични повърхности
мин.ball-upвапушване
политех.ball-upобразуване на салник
тех.ballasting machineбаластер
тех.ballasting machineбаластьор
фин.banknote counting machineбанкнотоброячен
кауч.banner machineбенер
политех.bar machineпрътов автомат
политех.bar-bending machineмашина за огъване на прътов материал
политех.bar-cutting machineмашина за отрязване на прътов материал
мин.bar-longwall machineверижна подкопна дългозабойна машина
политех.barbed-wire machineавтомат за изработване на бодлива тел
дърв.barking machineмашина за обелване на кора
шив.bartack machineпонт машина
шив.bartack machineпонт машина
политех.bead formingразвалцоване
политех.bead formingподгъване на ръб
политех.beading machineзикмашина
текст.beaming machineмашина за навиване на кросна
политех.bed-type milling machineфрезова машина с вретенен супорт
политех.belt grinding machineлентова шлифовъчна машина
политех.belt polishing machineлентова машина за полиране
политех.bench drilling machineнастолна пробивна машина
политех.bench machineнастолна машина
политех.bending machineмашина за огъване
полигр.bevelling machineфасетна машина
политех.bevelling machineмашина за скосяване на краищата на ламарина
полигр.binding machineмашина за броширане/подвързване
ел.bipolar machineдвуполюсна машина
полигр.blade folding machineножова сгъвачка
стр.blade machineгрейдер
обог.blanket-type pneumatic machineпневматична машина с поресто дъно
мин.blasting machineвзривна машина
политех.bleaching machineмашина за избелване
политех.blending machineсмесителна машина
шив.blindstitch machineпикир
политех.blow formingформоване чрез издуване
политех.blower machineвдухващ вентилатор
политех.blowing machineвдухващ вентилатор
политех.blueprinting machineвдухващ вентилатор
политех.board-pressing machineкартонена преса
текст.bobbinet machineбобинетна машина
политех.bobbing machineзъбофрезова машина
политех.body-forming machineмашина за направа на ламаринени съдове чрез огъване
политех.bolt-screwing machineболтонарезна машина
политех.bolt-threading machineболтонарезна машина
мин.bolting machineмашина за поставяне на анкерен крепеж
обог.bolting machineмеханично сито
полигр.bookbinding machineмашина за подвързване
политех.boring machineхоризонталноразстъргваща машина
обр. мет.boring machineборверк
политех.bottle-capping machineмашина за запушване на бутилки
политех.bottle-cleaning machineмашина за миене на бутилки
политех.bottle-filling machineпълначна машина
добави значение или превод тук