absorption machine

  • Обща политехника
  • абсорбционна хладилна машина
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive cutting machineмашина за рязане с абразивен инструмент
политех.abrasive cutting-off machineмашина за рязане с абразивен инструмент
политех.abrasive-belt grinding machineлентова шлифовъчна машина
absorptionпоглъщане, попиване, всмукване, абсорбция
absorptionпоглъщане
absorptionпогълнатост, задълбоченост, вглъбеност
absorptionпоемане
политех.absorptionамортизиране
политех.absorptionабсорбиране, поглъщане
политех.absorption analysisабсорбционен анализ
политех.absorption balanceабсорбционна везна
политех.absorption bandабсорбционна ивица
политех.absorption bulbразширена част на газова пипета
политех.absorption bulbабсорбционна пипета
политех.absorption capabilityабсорбционна способност
политех.absorption capacityабсорбционна способност
политех.absorption coefficientкоефициент на поглъщане
политех.absorption condenserабсорбционен кондензатор
политех.absorption continuumнепрекъснат спектър на поглъщане
политех.absorption currentабсорбционен ток
политех.absorption dyeingабсорбционно багрене
политех.absorption dynamometerдинамометрична спирачка
политех.absorption edgeграница на поглъщане
ел.absorption factorкоефициент на поглъщане
хим.absorption factorабсорбционен коефициент
политех.absorption frequency meterпоглъщащ абсорбционен вълномер
политех.absorption gasoleneгазов бензин
политех.absorption gasolineгазов бензин
политех.absorption installationабсорбционна инсталация
политех.absorption lossзагуба от поглъщане
политех.absorption methodметод на поглъщане
политех.absorption modulationабсорбционна модулация
ядр.absorption of fission productsпоглъщане на продукти на делене
политех.absorption of heatпоглъщане на топлина
политех.absorption of shocksамортизиране на удари
политех.absorption paperабсорбционна хартия
политех.absorption peakабсорбционен максимум
политех.absorption pipetteгазова пипета на хемпел
политех.absorption pipetteабсорбционна пипета
политех.absorption powerабсорбционна способност
политех.absorption pyrometerоптичен пирометър
политех.absorption rateскорост на поглъщане
политех.absorption rateинтензивност на поглъщане
политех.absorption screenпоглъщащ екран
политех.absorption spectrographабсорбционен спектрограф
политех.absorption spectrometerабсорбционен спектрометър
политех.absorption spectrophotometerабсорбционен спектрофотометър
политех.absorption spectroscopyабсорбционна спектроскопия
физ.absorption spectrumспектър на поглъщане
физ.absorption spectrumабсорбционен спектър
политех.absorption strengthинтензивност на поглъщане
политех.absorption surfaceпоглъщаща повърхнина
политех.absorption testизпитване на поглъщане
политех.absorption waterабсорбционна вода
политех.absorption wavemeterабсорбционен вълномер
политех.accounting machineфактурна машина
политех.acoustic absorptionакустично поглъщане
политех.acoustic absorptionпоглъщане на звука
политех.acoustic absorption unitсебин
политех.acoustic-absorption coefficientкоефициент на поглъщане
политех.acoustic-absorption factorкоефициент на звукопоглъщане
полигр.addressing machineмашина за отпечатване на адреси
политех.adjustable multiple-spindle drilling machineмноговретенна пробивна машина със сменяеми вретена
политех.aerial absorptionпоглъщане на въздуха
обог.agitair machineфлотационна машина с аерираща бъркалка
обог.agitation-froth machineпенна флотационна ма-
политех.air-drying machineвъздушна сушилня
обог.air-lift machineаеролифтна машина
политех.air-tight machineхерметично затворена машина
политех.all-hydraulic machineнапълно хидравлична машина
политех.alternating-impact machineмашина за изпитване при знакопроменливо ударно натоварване
политех.analogue machineаналогова машина
политех.angle-bending machineмашина за огъване
политех.anisotropic absorptionанизотропно поглъщане
мин.arcwall machineподкопна машина за дъгов подкоп
стр.asphalt laying machineасфалтополагач
стр.asphalt spreading machineасфалтополагач
текст.assembling machineмашина за дублиране
политех.assembly machineмашина за монтаж
с. с.assorting machineтриор
фин.ATM machineбанкомат
политех.atmospheric absorptionпоглъщане в атмосферата
политех.atomic absorptionатомна абсорбция
политех.atomic absorptionабсорбиране на атоми
мин.auger machineшнекова пробивна машина
политех.augerbrick machineлентова преса за тухли
политех.auroral absorptionпоглъщане от полярно сияние
банк.automated banking machineбанкомат
банк.automated teller machineбанкомат
политех.automatic arc-welding machineелектродъгов заваръчен автомат
политех.automatic chucking machineпатронников револверен стругов автомат
политех.automatic filling machineавтомат за пълнене и опаковане
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.automatic machineавтоматична машина
политех.automatic milling machineфрезов автомат
политех.automatic screw machineвинтонарезен автомат
банк.automatic teller machineбанкомат
политех.background absorptionпоглъщане във фона
текст.backwashing machineлисьоза
политех.bag machineмашина за опаковане в чували
политех.bag-closing machineмашина за затваряне на чували
политех.bagging machineмашина за опаковане в чували
политех.balancing machineмашина за балансиране
текст.baling machineмашина за навиване на кълбета
с. с.baling machineбалировачка
текст.ball winding machineмашина за навиване на кълбета
политех.ball-forming machineмашина за щамповане на сачми
тех.ballasting machineбаластьор
тех.ballasting machineбаластер
политех.bandgap absorptionсобствено поглъщане
фин.banknote counting machineбанкнотоброячен
кауч.banner machineбенер
политех.bar machineпрътов автомат
политех.bar-bending machineмашина за огъване на прътов материал
политех.bar-cutting machineмашина за отрязване на прътов материал
мин.bar-longwall machineверижна подкопна дългозабойна машина
политех.barbed-wire machineавтомат за изработване на бодлива тел
дърв.barking machineмашина за обелване на кора
шив.bartack machineпонт машина
шив.bartack machineпонт машина
политех.beading machineзикмашина
текст.beaming machineмашина за навиване на кросна
политех.bed-type milling machineфрезова машина с вретенен супорт
политех.belt grinding machineлентова шлифовъчна машина
политех.belt polishing machineлентова машина за полиране
политех.bench drilling machineнастолна пробивна машина
политех.bench machineнастолна машина
политех.bending machineмашина за огъване
полигр.bevelling machineфасетна машина
политех.bevelling machineмашина за скосяване на краищата на ламарина
полигр.binding machineмашина за броширане/подвързване
ел.bipolar machineдвуполюсна машина
полигр.blade folding machineножова сгъвачка
стр.blade machineгрейдер
обог.blanket-type pneumatic machineпневматична машина с поресто дъно
мин.blasting machineвзривна машина
политех.bleaching machineмашина за избелване
политех.blending machineсмесителна машина
шив.blindstitch machineпикир
политех.blower machineвдухващ вентилатор
политех.blowing machineвдухващ вентилатор
политех.blueprinting machineвдухващ вентилатор
политех.board-pressing machineкартонена преса
текст.bobbinet machineбобинетна машина
политех.bobbing machineзъбофрезова машина
политех.body-forming machineмашина за направа на ламаринени съдове чрез огъване
политех.bolt-screwing machineболтонарезна машина
политех.bolt-threading machineболтонарезна машина
мин.bolting machineмашина за поставяне на анкерен крепеж
обог.bolting machineмеханично сито
полигр.bookbinding machineмашина за подвързване
политех.boring machineхоризонталноразстъргваща машина
обр. мет.boring machineборверк
политех.bottle-capping machineмашина за запушване на бутилки
политех.bottle-cleaning machineмашина за миене на бутилки
политех.bottle-filling machineпълначна машина
политех.bottle-rinsing machineмашина за изплакване на бутилки
политех.box drying machineкамерна сушилня
политех.bracket drilling machineконзолна пробивна машина
политех.braiding machineмашина за оплитане
текст.breaking machineочуквачка
политех.breaking machineмъначка
политех.breaking machineмашина за изпитване на разрушаване
политех.brick-moulding machineтухларска преса
политех.broaching machineпротяжна машина
текст.broche weaving machineброширен тъкачен стан
текст.brushing machineмашина за четкане
политех.bucket trenching machineтраншеен багер
текст.buffing machineмашина за шлифоване с пемза
политех.buffing machineмашина за полиране
политех.building-block machineагрегатна машина
политех.bulb-blowing machineмашина за издуване на колби
политех.bulb-cutting machineмашина за обрязване на колби
политех.bulb-washing machineколбомиячна машина
политех.burnishing machineмашина за полиране чрез валцоване на повърхностния слой
политех.burring machineмашина за сваляне на мустаци
политех.butt-welding machineмашина за челно електросъпротивително заваряване без стопяване на краищата
хран.butter moulding machineмаслоразфасовъчен автомат
хран.butter wrapping machineмаслоопаковъчен автомат
текст.button sewing machineмашина за зашиване на копчета
шив.button sewing machineкопчарка
шив.button-hole machineиличарка
текст.buttonhole machineмашина за обшиване на илици
мин.caging machineпробутвач на вагони
политех.calculating machineкалкулатор
политех.cam-grinding machineмашина за шлифоване на разпределителни валове
политех.cam-grinding machineкопирно-шлифовъчна машина
политех.cam-milling machineкопирна фрезмашина за изработване на гърбици
политех.cambering machineмашина за профилно огъване
политех.camshaft-grinding machineмашина за шлифоване на разпределителни валове
политех.can-closing machineмашина за затваряне на консервни кутии
политех.can-filling machineмашина за пълнене на консервни кутии
политех.can-filling-and-weighing machineмашина за пълнене и претегляне на консервни кутии
политех.can-making machineмашина за изработване на консервни кутии
политех.can-opening machineмашина за отваряне на консервни кутии
политех.can-packing machineмашина за опаковане на консервни кутии
политех.can-soldering machineмашина за спояване на консервни кутии
политех.capsuling machineмашина за запушване на бутилки
добави значение или превод тук