all-hydraulic machine

  • Обща политехника
  • напълно хидравлична машина
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive cutting machineмашина за рязане с абразивен инструмент
политех.abrasive cutting-off machineмашина за рязане с абразивен инструмент
политех.abrasive-belt grinding machineлентова шлифовъчна машина
политех.absorption machineабсорбционна хладилна машина
политех.accounting machineфактурна машина
полигр.addressing machineмашина за отпечатване на адреси
политех.adjustable multiple-spindle drilling machineмноговретенна пробивна машина със сменяеми вретена
обог.agitair machineфлотационна машина с аерираща бъркалка
обог.agitation-froth machineпенна флотационна ма-
политех.air-drying machineвъздушна сушилня
политех.air-hydraulic pressвъздушно-хидравлична преса
обог.air-lift machineаеролифтна машина
политех.air-operated hydraulic brakeпневмохидравлична спирачка
политех.air-tight machineхерметично затворена машина
allтолкова по-
allвсеки
allвсички, всякакъв
allнай-голям
allвсички
allцелият, всичкият
израз.allпочти
израз.allвъпреки това
израз.allпри всички случаи, при всички положения
израз.allвъпреки това, все пак
израз.allи други подобни
израз.allвсе пак, въпреки всичко, в края на краищата
израз.allсвършен, приключен
израз.allсъвсем сам
израз.allдоколкото знам
израз.allизведнъж, изневиделица
израз.allвсе ми е едно, все ми е тая
израз.allведнъж завинаги
израз.allизобщо, най-малко
израз.allс всичкия си, с ума си
израз.allот самото начало
израз.allобщо, общо взето
израз.allвсички до един
израз.allс всички сили, с всички средства
израз.allцели (they ate all of ten cakes - те изядоха цели десет торти)
израз.allникак, ни най-малко, съвсем
израз.allтолкова по-добре
израз.allвсички заедно; изведнъж
израз.allуморен, изтощен
израз.allпреди всичко, над всичко
израз.allнавсякъде
сп.allол
църк.All Holinessвсесветейшество
all rightсреден, приемлив, посредствен
all rightдобре, става, ок
all rightприемлив, задоволителен, в добро състояние
all rightдобре, в добро здраве
нар.all year roundцелогодишно
политех.all-aroundуниверсален
политех.all-automaticнапълно автоматичен
политех.all-brick buildingпостройка от тухлена зидария
all-buildingобщосграден
политех.all-castизцяло отлят
all-Chinaобщокитайски
воен.all-clearсигнал за отбой
политех.all-concrete frameизцяло бетонен скелет
all-economyобщостопански
политех.all-electricизцяло електрифициран
политех.all-electric setуредба със захранване от електрическа мрежа
политех.all-ellectric signallingелектрическа сигнализация
all-Europeanобщоевропейски
ав.all-flying tailуправляем стабилизатор
рел.all-forgivingвсеопрощаващ
политех.all-geared driveпредавателен механизъм, изпълнен само със зъбни колела
политех.all-geared headstockпредно седло с преводна кутия
политех.all-hypersonicизцяло хиперзвуков
политех.all-in aggregateзапълнител с гранулометричен характер, получен от кариера
политех.all-in tariffединна тарифа
политех.all-in-oneнеделим
политех.all-in-oneцялостен
all-knowingвсезнаещ
политех.all-metalизцяло метален
политех.all-metal bodyметален корпус
политех.all-metal tube baseстъклена основа на метална лампа
all-nightтраещ/отворен цяла нощ
all-permeatingвсепроникващ
all-pervadingвсепроникващ
ен.all-plantобщостанционен
политех.all-positionпредназначен за работа във всички пространствени положения
политех.all-position electrodeелектрод за заваряване във всички пространствени положения
политех.all-purpose instrumentуниверсален уред
политех.all-purpose tractorуниверсален трактор
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
авто.all-road vehicleвсъдеход
воен.all-rocket armamentизцяло ракетно въоражение
all-roundвсестранен, многостранен, всестранно развит
all-roundобщ, цялостен, всеобщ
политех.all-roundуниверсален
политех.all-round looking radarрадиолокационен станция за кръгов обзор
All-Russianвсеруски
All-Russianобщоруски
all-schoolвсеучилищен
тех.all-seasonвсесезонен
all-starзнаменити актьори/играчи
ен.all-stationобщостанционен
политех.all-steelизцяло от стомана
политех.all-steel viceстоманено менгеме
политех.all-steel viseстоманено менгеме
all-sufficientсамодостатъчен
авто.all-terrainвисокопроходим
авто.all-terrain vehicleатеве
политех.all-transistorнапълно транзисторизиран
политех.all-union standardобщосъюзен стандарт
all-unitобщоблочен
политех.all-up weightпълно тегло
политех.all-watt motorелектродвигател с потребяване само на активна мощност
политех.all-wave receiverвсевълнов приемник
тех.all-weatherвсесезонен
политех.all-weatherпригоден за експлоатация при всякакви атмосферни условия
политех.all-weather fighterизтребител, пригоден за всякакви атмосферни условия
политех.all-weather landingкацане в сложни метеоролргични условия
политех.all-weldedизцяло заварен
политех.all-welded frameзаварена рамка
политех.all-wheel driveзадвижване на всички колела
политех.all-wing aircraftсамолет 'летящо крило'
политех.all-yearпригоден за експлоатация по всяко време на годината
политех.alternating-impact machineмашина за изпитване при знакопроменливо ударно натоварване
политех.analogue machineаналогова машина
политех.angle-bending machineмашина за огъване
мин.arcwall machineподкопна машина за дъгов подкоп
стр.asphalt laying machineасфалтополагач
стр.asphalt spreading machineасфалтополагач
текст.assembling machineмашина за дублиране
политех.assembly machineмашина за монтаж
с. с.assorting machineтриор
фин.ATM machineбанкомат
мин.auger machineшнекова пробивна машина
политех.augerbrick machineлентова преса за тухли
банк.automated banking machineбанкомат
банк.automated teller machineбанкомат
политех.automatic arc-welding machineелектродъгов заваръчен автомат
политех.automatic chucking machineпатронников револверен стругов автомат
политех.automatic filling machineавтомат за пълнене и опаковане
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.automatic machineавтоматична машина
политех.automatic milling machineфрезов автомат
политех.automatic screw machineвинтонарезен автомат
банк.automatic teller machineбанкомат
текст.backwashing machineлисьоза
политех.bag machineмашина за опаковане в чували
политех.bag-closing machineмашина за затваряне на чували
политех.bagging machineмашина за опаковане в чували
политех.balancing machineмашина за балансиране
текст.baling machineмашина за навиване на кълбета
с. с.baling machineбалировачка
текст.ball winding machineмашина за навиване на кълбета
политех.ball-forming machineмашина за щамповане на сачми
тех.ballasting machineбаластер
тех.ballasting machineбаластьор
фин.banknote counting machineбанкнотоброячен
кауч.banner machineбенер
политех.bar machineпрътов автомат
политех.bar-bending machineмашина за огъване на прътов материал
политех.bar-cutting machineмашина за отрязване на прътов материал
мин.bar-longwall machineверижна подкопна дългозабойна машина
политех.barbed-wire machineавтомат за изработване на бодлива тел
дърв.barking machineмашина за обелване на кора
шив.bartack machineпонт машина
шив.bartack machineпонт машина
политех.beading machineзикмашина
текст.beaming machineмашина за навиване на кросна
политех.bed-type milling machineфрезова машина с вретенен супорт
политех.belt grinding machineлентова шлифовъчна машина
политех.belt polishing machineлентова машина за полиране
политех.bench drilling machineнастолна пробивна машина
политех.bench machineнастолна машина
политех.bending machineмашина за огъване
полигр.bevelling machineфасетна машина
политех.bevelling machineмашина за скосяване на краищата на ламарина
полигр.binding machineмашина за броширане/подвързване
ел.bipolar machineдвуполюсна машина
полигр.blade folding machineножова сгъвачка
стр.blade machineгрейдер
обог.blanket-type pneumatic machineпневматична машина с поресто дъно
мин.blasting machineвзривна машина
политех.bleaching machineмашина за избелване
политех.blending machineсмесителна машина
шив.blindstitch machineпикир
политех.blower machineвдухващ вентилатор
политех.blowing machineвдухващ вентилатор
политех.blueprinting machineвдухващ вентилатор
политех.board-pressing machineкартонена преса
текст.bobbinet machineбобинетна машина
политех.bobbing machineзъбофрезова машина
политех.body-forming machineмашина за направа на ламаринени съдове чрез огъване
политех.bolt-screwing machineболтонарезна машина
политех.bolt-threading machineболтонарезна машина
мин.bolting machineмашина за поставяне на анкерен крепеж
обог.bolting machineмеханично сито
полигр.bookbinding machineмашина за подвързване
политех.boring machineхоризонталноразстъргваща машина
обр. мет.boring machineборверк
политех.bottle-capping machineмашина за запушване на бутилки
политех.bottle-cleaning machineмашина за миене на бутилки
добави значение или превод тук