automatic arc-welding machine

  • Обща политехника
  • електродъгов заваръчен автомат
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive cutting machineмашина за рязане с абразивен инструмент
политех.abrasive cutting-off machineмашина за рязане с абразивен инструмент
политех.abrasive-belt grinding machineлентова шлифовъчна машина
политех.absorption machineабсорбционна хладилна машина
политех.ac arcелектрическа дъга дъга захранвана с променлив ток
политех.accounting machineфактурна машина
политех.acetylene weldingацетилено-кислородно заваряване
полигр.addressing machineмашина за отпечатване на адреси
мат.adjacent arcсъседни дъги
политех.adjustable multiple-spindle drilling machineмноговретенна пробивна машина със сменяеми вретена
политех.advanced flame weldingдясно заваряване
обог.agitair machineфлотационна машина с аерираща бъркалка
обог.agitation-froth machineпенна флотационна ма-
политех.air-drying machineвъздушна сушилня
обог.air-lift machineаеролифтна машина
политех.air-tight machineхерметично затворена машина
политех.all-automaticнапълно автоматичен
политех.all-hydraulic machineнапълно хидравлична машина
политех.alternating-impact machineмашина за изпитване при знакопроменливо ударно натоварване
политех.aluminothermic weldingтермитно заваряване
политех.analogue machineаналогова машина
политех.angle-bending machineмашина за огъване
зав.angular weldingхолбоване
arcдвижа се по дъга
съкращение.arcAdvanced RISC Computing
елн.arcволтова дъга
елн.arcобразувам волтова дъга
ел.arcдъгогасителен
рад.arcдъгов генератор
arcгеом. дъга
стр.arcобразувателна сводова крива
политех.arc brazingдъгово спояване
политех.arc chuteискрогасителна камера
политех.arc converterдъгов генератор
политех.arc convertorдъгов генератор
политех.arc crackingкрекиране във волтова дъга
зав.arc cuttingелектродово рязане
политех.arc dischargeелектродъгов разряд
политех.arc dischargeелектродъгово изпразване
политех.arc dischargerдъгов отвод
политех.arc extinctionгасене на електрическа дъга
политех.arc extinguishingизгасване на електрическа дъга
политех.arc flameфакел на електрическа дъга
политех.arc flashпламване на дъга
мет.arc furnaceдъгова пещ
политех.arc furnaceелектродъгова пещ
политех.arc gapдъгова междина
политех.arc gateсекторен затвор
политех.arc heatingдъгово заваряване
политех.arc ignitionзапалване на дъга
политех.arc jawдържател на въгленов електрод
политех.arc lampелектродъгова лампа
мат.arc lengthдължина на дъга
зав.arc lengthдължина на електрическата дъга
политех.arc lightдъгова лампа
политех.arc lightсветлина от дъгова лампа
политех.arc lighterгенератор за постоянен ток за захранване на дъгова лампа
политех.arc measureдъгова мярка
политех.arc needleдъгообразна игла
политех.arc of actionдъга на зацепване
политех.arc of belt contactдъга на обхващане на шайба от ремък
политех.arc of contactдъга на допиране
политех.arc of contactдъга на зацепване
политех.arc of motionдъга на завъртане
политех.arc of motionамплитуда на баланса на часовников механизъм
ел.arc pathпът на тока в дъгов разряд
политех.arc plasmaдъгова плазма
ел.arc protectionзащита от дъга
ел.arc quenchingдъгогасене
политех.arc rectifierдъгов токоизправител
ел.arc resistanceдъгоустойчивост
политех.arc resistanceустойчивост на действието наелектрическа дъга
политех.arc shearsножица с дъгообразни ножове
политех.arc shieldгасител на електрическа дъга
политех.arc spectrumдъгов спектър
политех.arc streamстълб на електрическа дъга
политех.arc streamдъгов поток
ел.arc suppressionдъгогасене
политех.arc torchгорелка за електрозаваряване в защитна газова среда
политех.arc trackingпроводим мост
политех.arc transmitterдъгов генератор
политех.arc voltageнапрежение на електрическа дъга
политех.arc weldелектродъгов заваръчен шев
политех.arc welderелектроженист, заваръчен трансформатор
политех.arc welderелектрозаварчик
политех.arc weldingелектродъгово заваряване
ел.arc-backобратно запалване на дъга
арх.arc-boutanаркбутан
политех.arc-boutanдъгов контрафорс
ел.arc-dampingдъгогасящ
политех.arc-discharge lampдъгова лампа
политех.arc-fur electrodeелектрод за дъгова пещ
политех.arc-lamp carbonвъглен на електродъгова лампа
политех.arc-overелектрически пробив
политех.arc-overдъгов разряд
ел.arc-quenchingдъгогасителен
ел.arc-resistantдъгоустойчив
ел.arc-suppressionдъгогасителен
ел.arc-through arcпреминаваща дъга
политех.arc-through arcправо запалване
политех.arc-welding alternatorпроменливотоков генератор за електродъгово заваряване
политех.arc-welding electrodeелектрод за електродъгово заваряване
политех.arc-welding generatorгенератор за електродъгово заваряване
политех.arc-welding headзаваръчна глава за автоматично електродъгово заваряване
политех.arc-welding setизточник на ток за електродъгово заваряване
политех.arc-welding transformerзаваръчен трансформатор
политех.arcatom weldingелектродъгово атомноводородно заваряване
мин.arcwall machineподкопна машина за дъгов подкоп
политех.argon-arc weldingелектродъгово заваряване в защитна среда от аргон
стр.asphalt laying machineасфалтополагач
стр.asphalt spreading machineасфалтополагач
текст.assembling machineмашина за дублиране
политех.assembly machineмашина за монтаж
с. с.assorting machineтриор
фин.ATM machineбанкомат
политех.atomic-hidrogen weldingелектродъгово атомноводородно заваряване
политех.atomic-hydrogen arc-welding torchгорелка за атомно-водородно заваряване
мин.auger machineшнекова пробивна машина
политех.augerbrick machineлентова преса за тухли
банк.automated banking machineбанкомат
банк.automated teller machineбанкомат
automaticавтоматичен уред
automaticпистолет, автомат
automaticавтоматичен, автоматизиран, автоматически
automaticмеханичен, механически, машинален, несъзнателен
automaticавтоматически
политех.automaticавтоматично управление
политех.automatic aimingавтоматично следене на цел
политех.automatic alarmsавтоматична тревожна сигнализация
политех.automatic assemblyавтоматичен монтаж
мед.automatic atrial tachycardiaпредсърдна автоматична тахикардия
политех.automatic balancingавтоматично уравновесяване
политех.automatic biasавтоматично преднапрежение
политех.automatic blockавтоматична блокировка
политех.automatic bobbin dofferуредба за автоматично сменяване на бобини
политех.automatic brakeавтоматична спирачка
политех.automatic brakingавтоматично спиране
политех.automatic checkавтоматичен контрол
политех.automatic chucking machineпатронников револверен стругов автомат
политех.automatic codingавтоматично програмиране
политех.automatic control engineeringтехника на автоматичното управление
политех.automatic control systemсистема за автоматично управление
политех.automatic control theoryтеория на автоматичното управление
политех.automatic controllerавтоматичен контролер
политех.automatic controllerавтоматичен регулатор, устройство за автоматично регулиране
политех.automatic correctionавтоматична корекция
жп.automatic couplerавтосцепка
жп.automatic couplingавтосцепка
политех.automatic couplingавтоматичен съединител
политех.automatic couplingавтоматично зацепване
политех.automatic cut-outавтоматичен прекъсвач
политех.automatic cycleавтоматичен цикъл
политех.automatic data processingавтоматична обработка на данни
политех.automatic developmentмашинно проявяване
политех.automatic drop-bottom carвагонетка с автоматично разтоварване през дъното
automatic dust removerпрахосъбирачка
политех.automatic exchangeавтоматична телефонна централа
политех.automatic feedавтоматично подаване
политех.automatic feedсамоход
политех.automatic feederавтоматичен питател
политех.automatic filling machineавтомат за пълнене и опаковане
политех.automatic firingавтоматично огнище
политех.automatic followingавтоматично следене
политех.automatic frequency matcherавтоматично устройство за изравняване на честотата
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.automatic generatorгенератор с автоматично управление
политех.automatic grateавтоматична скара
политех.automatic gripавтоматичен захващащ механизъм
политех.automatic guidanceавтоматично насочване
жп.automatic interlockingавтоматична централизация
политех.automatic interlockingавтоматична блокировка
тех.automatic internal diagnosisсамодиагностика
политех.automatic interplanetary stationавтоматична междупланетна станция
политех.automatic latheавтоматичен струг
политех.automatic liftасансьор с бутонно управление
политех.automatic load sustaining brakeспирачка с храпов механизъм
политех.automatic loggingавтоматично регистриране
политех.automatic lubricationавтоматично мазане
политех.automatic machineавтоматична машина
политех.automatic milling machineфрезов автомат
политех.automatic operationавтоматично действие
политех.automatic pallet loaderавтоматичен палетизатор
политех.automatic parachuteавтоматично отварящ се парашут
ав.automatic pilotавтопилот
полигр.automatic platen pressтигелавтомат
жп.automatic pointстрелка с автоматично управление
политех.automatic power traverseавтоматично подаване
политех.automatic power traverseсамоход
политех.automatic programmingавтоматично програмиране
политех.automatic protectionавтоматична защита
политех.automatic radarавтоматичен радиолокационен станция
политех.automatic radioавтоматичен радиокомпас
политех.automatic readingавтоматично отчитане показанията на уред
политех.automatic reclosing relayреле за автоматично повторно включване
политех.automatic recorderсамопишещ уред
политех.automatic regulationавтоматично регулиране
политех.automatic regulatorавтоматичен регулатор
политех.automatic releaseавтоматично прекъсване на връзка
добави значение или превод тук