aerial mapping

  • Обща политехника
  • аероснимка
58 допълнителни резултата:
aerialвъздушен, атмосферен
aerialефирен, нереален
геол.aerialденудиран
рад.aerialантенен
политех.aerialпринадлежаща на антена въздушна мрежа
политех.aerialатмосферен, абиационен
политех.aerial absorptionпоглъщане на въздуха
политех.aerial cableвъздушен кабел
политех.aerial cablewayвъжена линия
политех.aerial cameraфотоапарат за въздушни снимки
политех.aerial conductorвъздушна линия
политех.aerial conveyorвисящ транспортьор
политех.aerial conveyorвисяща въжена линия
политех.aerial craftлетателен апарат
политех.aerial dataаеронавигационни данни
политех.aerial dustатмосферен прах
геол.aerial foldденудирана гънка
ел.aerial frogстрелка на контактен проводник
политех.aerial frogстрелка на въжена линия
политех.aerial lineвъздушна линия
съобщ.aerial mastантенно-мачтов
политех.aerial navigationвъздухоплаване
мин.aerial networkвъздухопроводна мрежа
политех.aerial networkвъздушна мрежа
политех.aerial observationнаблюдение от въздуха
фот.aerial photographаерофотоснимка
политех.aerial photographвъздушна снимка
политех.aerial pictureаероснимка
политех.aerial printвъздушна снимка
политех.aerial ropewayвисяща въжена линия
геод.aerial surveyвъздушна снимка
карт.aerial surveyingаерозаснемане
мин.aerial tramwayвагонетка за въздушна въжена линия
политех.aerial triangulationфототриангулация
политех.aerial viewизглед от птичи поглед
съобщ.aerial-mastантенно-мачтов
мат.conformal mappingконформно изображение
политех.electrolytic potential mappingелектролитно изследване на разпределението на потенциала
мат.equiareal mappingизображение, съхраняващо лицата
политех.geological mappingгеоложко картиране
политех.ground-mapping radarкартографичен радиолокационен станция
мат.identity mappingтъждествено изображение
мин.linear mappingлинейно изображение
mappingкартен
мат.mappingизображение
мат.mappingпреобразуване
политех.mappingкартографиране
мед.mappingмепинг
карт.mappingкартировка
карт.mappingкартировъчен
карт.mappingкартиране
политех.mapping functionфункция, чрез която се осъществява дадено изображение
mapping outнабелязване
политех.mapping projectкартографски проект
политех.mapping surveyтопографска снимка
съобщ.radio aerialрадиоантена
рад.radio-aerialрадиоантенен
политех.reversible aerial frogвъртяща се кръстовина
добави значение или превод тук