aerial mast

  • Съобщителна техника
  • антенно-мачтов
62 допълнителни резултата:
aerialвъздушен, атмосферен
aerialефирен, нереален
геол.aerialденудиран
рад.aerialантенен
политех.aerialпринадлежаща на антена въздушна мрежа
политех.aerialатмосферен, абиационен
политех.aerial absorptionпоглъщане на въздуха
политех.aerial cableвъздушен кабел
политех.aerial cablewayвъжена линия
политех.aerial cameraфотоапарат за въздушни снимки
политех.aerial conductorвъздушна линия
политех.aerial conveyorвисящ транспортьор
политех.aerial conveyorвисяща въжена линия
политех.aerial craftлетателен апарат
политех.aerial dataаеронавигационни данни
политех.aerial dustатмосферен прах
геол.aerial foldденудирана гънка
ел.aerial frogстрелка на контактен проводник
политех.aerial frogстрелка на въжена линия
политех.aerial lineвъздушна линия
политех.aerial mappingаероснимка
политех.aerial navigationвъздухоплаване
мин.aerial networkвъздухопроводна мрежа
политех.aerial networkвъздушна мрежа
политех.aerial observationнаблюдение от въздуха
фот.aerial photographаерофотоснимка
политех.aerial photographвъздушна снимка
политех.aerial pictureаероснимка
политех.aerial printвъздушна снимка
политех.aerial ropewayвисяща въжена линия
геод.aerial surveyвъздушна снимка
карт.aerial surveyingаерозаснемане
мин.aerial tramwayвагонетка за въздушна въжена линия
политех.aerial triangulationфототриангулация
политех.aerial viewизглед от птичи поглед
съобщ.aerial-mastантенно-мачтов
съобщ.antenna mastантенно-мачтов
политех.antenna mastантенна мачта
съобщ.antenna-mastантенно-мачтов
политех.basket mastрешетъчна мачта
политех.collapsible mastразглобяема мачта
политех.compound mastсъставна мачта
политех.dismountable mastразглобяема мачта
политех.guyed mastмачта с обтяжки
политех.lattice mastрешетъчна мачта
mastпрът за антена и пр
mastмачта
mastдирек
mastмачтов
политех.mastстълб, стойка, подпорна греда
mastфлагщок, пилон (нa знаме и пр.)
политех.mast antennaмачтова антена
политех.mast craneмачтов кран
съобщ.radio aerialрадиоантена
политех.radio mastантенна мачта
рад.radio-aerialрадиоантенен
политех.reversible aerial frogвъртяща се кръстовина
политех.self-supporting mastсамоносеща мачта
политех.signal mastсигнална мачта
политех.telescopic mastтелескопна мачта
политех.tubular mastтръбен стълб
политех.tubular mastтръбна мачта
добави значение или превод тук