aerial picture

  • Обща политехника
  • аероснимка
125 допълнителни резултата:
aerialвъздушен, атмосферен
aerialефирен, нереален
геол.aerialденудиран
рад.aerialантенен
политех.aerialпринадлежаща на антена въздушна мрежа
политех.aerialатмосферен, абиационен
политех.aerial absorptionпоглъщане на въздуха
политех.aerial cableвъздушен кабел
политех.aerial cablewayвъжена линия
политех.aerial cameraфотоапарат за въздушни снимки
политех.aerial conductorвъздушна линия
политех.aerial conveyorвисящ транспортьор
политех.aerial conveyorвисяща въжена линия
политех.aerial craftлетателен апарат
политех.aerial dataаеронавигационни данни
политех.aerial dustатмосферен прах
геол.aerial foldденудирана гънка
ел.aerial frogстрелка на контактен проводник
политех.aerial frogстрелка на въжена линия
политех.aerial lineвъздушна линия
политех.aerial mappingаероснимка
съобщ.aerial mastантенно-мачтов
политех.aerial navigationвъздухоплаване
мин.aerial networkвъздухопроводна мрежа
политех.aerial networkвъздушна мрежа
политех.aerial observationнаблюдение от въздуха
фот.aerial photographаерофотоснимка
политех.aerial photographвъздушна снимка
политех.aerial printвъздушна снимка
политех.aerial ropewayвисяща въжена линия
геод.aerial surveyвъздушна снимка
карт.aerial surveyingаерозаснемане
мин.aerial tramwayвагонетка за въздушна въжена линия
политех.aerial triangulationфототриангулация
политех.aerial viewизглед от птичи поглед
съобщ.aerial-mastантенно-мачтов
black-and-white pictureчерно-бяла снимка
black-and-white pictureчерно-бяло изображение
тлв.colour-picture tubeкинескоп за цветно изображение
тлв.composite colour picture signalпълен сигнал за цветно изображение
политех.half-tone pictureполутоново изображение
тлв.high-definition pictureвисококачествено изображение
identikit pictureфоторобот
кино.image pictureкадър
политех.motion picture projectionкинопрожекция
кино.motion picture projectionкинопрожекционен
политех.motion-picture cameraкинокамера
политех.motion-picture filmкинофилм
политех.motion-picture filmкинолента
photofit pictureфоторобот
pictureкартинков
pictureпредстава
pictureобрисувам, описвам (живо)
pictureизглед, пейзаж
pictureфилм
pictureпредставям си (to oneself)
pictureобраз, изображение, въплъщение
pictureположение (на нещата)
pictureкрасив човек/предмет/гледка
pictureрисувам, изобразявам
pictureкартина, рисунка, фотография, снимка, портрет
кино.pictureснимачен кадър
кино.picture apertureкадрово прозорче
тлв.picture areaкадър на изображението
тлв.picture blackниво черно в изображението
политех.picture cameraкинокамера
тлв.picture carrierносеща честота на видеосигнала
тлв.picture channelканал на изображението
политех.picture control coilбобина за центриране на изображение
политех.picture counterброяч на снимки
политех.picture counterброяч на кадри
политех.picture distortionизкривяване на изображение
политех.picture durationпродължителност на кадър
тлв.picture elementелемент на изображението
политех.picture frequencyкадрова честота
тлв.picture generatorгенератор на сигнали на изображението
тлв.picture lockсинхронизация на изображението
picture makingкинопроизводство кино
кино.picture makingфилмопроизводство
кино.picture makingкинопроизводство
тлв.picture monitorвидеоконтролно устройство
тлв.picture periodпериод на кадрова развивка
тлв.picture qualityкачество на изображение
политех.picture reproductionвъзпроизвеждане на изображение
политех.picture resolutionясност на образ
политех.picture scanningразлагане на изображение
тлв.picture screenекран
тлв.picture shapeформат на образ
тлв.picture signalвидеосигнал
политех.picture sizeформат на изображение
тлв.picture synchronizationсинхронизация по кадри
политех.picture synthesisсинтез на изображение
политех.picture telegraphyфототелеграфия
политех.picture transmissionфототелеграфия
политех.picture transmissionпредаване на телевизионни образи
тлв.picture transmitterвидео предавател
политех.picture transmitterфототелеграфен предавател
политех.picture tubeкинескоп
политех.picture windowвенециански прозорец
политех.picture-frequency bandчестотна лента на видеосигнал
политех.picture-railкорниз за окачване на картини
тлв.picture-signal amplitudeамплитуда на сигнала на изображение
политех.picture-signal inputвход за видеосигнал
тлв.picture-synchronizing pulseкадров импулс
тлв.picture-synchronizing signalсинхронизиращ сигнал на кадрите
тлв.picture-to-synchronizing ratioотношение на размаха на видеосигнала към размаха на синхро импулсите
тлв.polarity of picture signalполярност на видеосигнал
политех.polychrome pictureцветно изображение
политех.positive pictureпозитив
политех.radar screen pictureизображение на екрана на радиолокационна станция
съобщ.radio aerialрадиоантена
рад.radio-aerialрадиоантенен
тлв.ragged pictureизображение с разкъсани краища
политех.reversible aerial frogвъртяща се кръстовина
политех.screen pictureпроектирано изображение
small pictureкартинков
политех.soft pictureбледо изображение
ам.taking a pictureфотографиране
политех.television pictureтелевизионно изображение
политех.television picture transmitterпредавател на телевизионно изображение
политех.television picture tubeкинескоп
политех.three-dimensional pictureобемно изображение
transfer pictureваденка
политех.truncated pictureсрязано изображение
x-ray pictureрентгенова снимка
добави значение или превод тук