ground-mapping radar

  • Обща политехника
  • картографичен радиолокационен станция
199 допълнителни резултата:
нар.above groundнадземно
стр.above the ground floorнадпартерен
геод.accident of the groundнеравност на местност
политех.accident of the groundрелеф
политех.active radarактивен радиолокация
политех.aerial mappingаероснимка
политех.air search radarрадиолокационен станция за откриване на въздушен цели
политех.air-ground radio frequencyчестота на радиовръзката в канала въздух-земя
политех.airborne radarсамолетен радиолокатор
политех.aircraft detection radarрадиолокационен станция за откриване на въздушен цели
политех.aircraft tail warning radarрадиолокационен станция за защита на опашката на самолет
политех.all-round looking radarрадиолокационен станция за кръгов обзор
политех.anticollision radarрадиолокационен станция за избягване на сблъсквания
рлк.apparent radar centreположение на антена, в което разсъгласуването е равно на нула
политех.arcing groundдъгово земно съединение
политех.arcing ground suppressorгасящо устройство на заземяваща дъга
политех.attached ground waterсвързана подпочвена вода
политех.attached ground waterмолекулно свързана вода
политех.automatic radarавтоматичен радиолокационен станция
политех.beam-rider radarрадиолокационен станция за водене по лъч
политех.broken groundпресечена местност
политех.building groundстроителна площадка
ядр.burial groundмясто за заравяне
политех.cam groundшлифован по шаблон
мин.caved groundобрушено пространство
геол.cherty groundкремъчна скала
политех.clayey groundглинест пласт
политех.coastal radarбрегови радиолокационен станция
политех.coherent pulse radarкохерентно-импулсен радиолокационен станция
мат.conformal mappingконформно изображение
политех.coverage of radarзона на действие на радиолокационна станция
политех.dead groundнепосредствено заземяване
политех.dead groundбезрудна скала
политех.difficult groundтруднопроходима местност
политех.discrimination radarрадиолокационен станция за разпознаване на цели
ен.disposal groundсметищен
политех.doppler radarдоплеров радиолокационен станция
кул.dried ground yeasty doughтрахана
политех.driven groundтръбно заземяване
dump groundдепония
dumping groundдепония
ен.dumping groundсметищен
политех.early-warning radarрадиолокатор с далечен обхват
политех.electrolytic potential mappingелектролитно изследване на разпределението на потенциала
мат.equiareal mappingизображение, съхраняващо лицата
политех.equipment groundзаземяване на нетоководещи части на съоръжение
политех.even groundравнинна местност
политех.fighter control radarрадиолокационен станция за насочване на изтребители
политех.filled-up groundнасипен пласт
воен.fire control radarприцелен радиолокационен станция
воен.firing groundстрелбище, полигон
политех.firm groundтвърд пласт
политех.fm radarрадиолокационен станция с честотен модулация
политех.gathering groundводосборен басейн
политех.general-purpose radarуниверсален радиолокационен станция
политех.geological mappingгеоложко картиране
политех.gravel groundчакълеста почва
политех.gravelly groundчакълеста почва
groundобучавам, давам основа (in по)
groundземя, почва, под, настилка
groundслагам основа (на бродерия)
groundземен, приземен
groundпозиция, становище
groundоснование, причина, повод, подбуда, мотив (u pl)
groundмясто, местност, пространство, област, район
groundпоставям/слагам на земята
groundигрище, плац
groundземя, имот
groundосновавам, установявам, уреждам, устройвам
groundморско дъно
groundgrind
groundградина, парк, двор (към здание)
groundдънен
елн.groundзаземяване
елн.groundзаземявам
мор.groundзасядам, закарвам (кораб) на плитко/до брега
геол.groundгрунтов
геол.groundгрунт
геол.groundдолнище на пласт
изк.groundгрунд
изк.groundпоставям грунд, грундирам
ав.groundкацам, оставам на земята
минер.groundоснова на пласт, долнище на изработка
кораб.groundзасядам
мин.groundдолнище на изработка
политех.groundраздробен, смлян, фон, земя, почва, площадка, полигон, терен, дъно, основание
политех.groundшлифован
воен.groundпозиция (за атака или отбрана)
аерон.ground abortпрекъснато изстрелване
политех.ground absorptionпоглъщане от почвата
политех.ground antennaантена, положена по земята
мин.ground bailiffзавеждащ минни работи
политех.ground beaconназемен фар
политех.ground bedжп линия
стр.ground bedземна основа на път
политех.ground behaviourповедение на горнището
политех.ground circuitземна верига
ел.ground clampзаземяваща клема
политех.ground clearanceклиренс
политех.ground clutterотражения от земята
политех.ground coatгрунд
политех.ground coatingгрундиране
елн.ground connectionзаземяване
политех.ground connectionземна връзка
политех.ground connexionземна връзка
ав.ground controlуправление от земята
геод.ground controlопорна мрежа
ав.ground controllerдиспечер на служба за управление
политех.ground currentземно съединение
политех.ground currentток при съединение към земя
геол.ground depressionслягане на почва
ел.ground detectorуказател за земно съединение
политех.ground distanceхоризонтална съставна на разстоянието
рлк.ground echoотразен сигнал от земната повърхност
тех.ground effect vehicleекраноплан
политех.ground elevationвисочинна на кота
политех.ground faultзаземяване поради неизправност
политех.ground fieldосновно поле
политех.ground finishстепен на гладкост след шлифоване
политех.ground finishшлифована повърхност
воен.ground fireогън по наземна цел
политех.ground flareсигнални светлини на летище
ground floorпартер, приземен стаж
политех.ground for oppositionоснование за възражение
политех.ground formsтопография на местност
политех.ground gearколело с шлифовани зъби
политех.ground glassшлифовано стъкло
политех.ground iceдънен лед
политех.ground indicatorуказател на земно съединение
политех.ground installationназемна уредба
политех.ground inversionприземна инверсия
политех.ground jointшлифован шев
политех.ground layerприземен атмосферен слой
политех.ground leadпроводник към заземяване
политех.ground leakутечка към земята
политех.ground levelосновно ниво
политех.ground lineлиния на земната повърхност
политех.ground mapтопографска карта
политех.ground moraineдънна морена
ав.ground objectназемен ориентир
политех.ground observation postназемен наблюдателен пост
политех.ground of decisionоснование за решение
политех.ground paperгрунтова хартия
бот.ground pineсрещниче
бот.ground pineгорещник
политех.ground planeхоризонтална проекционна равнина
политех.ground plateдолна укрепителна връзка
политех.ground plotмясто на което е издигната постройка
политех.ground plotплан на местност
политех.ground potentialземен потенциал
мин.ground pressureскален натиск
политех.ground pressureналягане върху почва
политех.ground radarземен радиолокационен станция
рад.ground rayприземен лъч
политех.ground reflectionотражение от земята
рад.ground relay stationземна радиорелейна станция
рад.ground repeater stationземна радиорелейна станция
политех.ground resistanceзаземително съпротивление
рлк.ground returnотражение от земната повърхност
ел.ground rodзаземителен прът
политех.ground scatterразсейване на радиовълни по земната повърхност
политех.ground sluiceосновен изпускател
политех.ground stateосновно състояние
политех.ground state configurationконфигурация на основното състояние
политех.ground stopperшлифована тапа
мин.ground supportрудничен крепеж
политех.ground surfaceшлифована повърхност
политех.ground surveillance radarземен наблюдателен радиолокационен станция
геод.ground surveyснимка на местност
ground swellзиб
ground swellсолган
геол.ground tableниво на земната повърхност
политех.ground tapшлифован метчик
политех.ground temperatureтемпература на почвата
политех.ground testполигонно изпитване
политех.ground triangulationтриангулация на местност
политех.ground waterподпочвена вода
политех.ground water run-offоттичане на подпочвени води
рад.ground waveземна вълна
политех.ground woodдървесна маса
политех.ground wood millзавод за производство на дървесна маса
политех.ground workлетищно обслужване
политех.ground workфундамент
политех.ground-attack aircraftщурмови самолет
политех.ground-basedбазиран на земята
политех.ground-coat paintбоя за грунд
политех.ground-coat paintосновна боя
политех.ground-control approachкацане при управление от земята
рлк.ground-course converterпреобразувател на курс
рлк.ground-course convertorпреобразувател на курс
политех.ground-fault neutralizerдъгогасящо заземяващо устройство
политех.ground-grip tyreгума за тежки пътни условия
политех.ground-inпритрит с абразив
ак.ground-noise eliminationотстраняване на основния шум
геол.ground-penetrating radarгеорадар
нав.ground-position indicatorиндикатор за положението на самолет спрямо земята
политех.ground-reflected waveвълна, отразена от земята
политех.ground-return circuitверига с връщане през земята
стр.ground-sillлегнала основна греда
добави значение или превод тук