fixing

 • укрепване
 • Техника
 • фиксаторен
 • застопоряване
 • крепителен
 • запъване
 • Обща политехника
 • закрепване
 • прикрепване, застопоряване, фиксиране
 • закрепващ
 • прикрепващ, застопоряващ, фиксиращ
 • Банков термин
 • фиксинг
23 допълнителни резултата:
кино.acid-fixing bathкисел фиксажен разтвор
политех.detachable fixingразглобимо закрепване
политех.dye fixingфиксиране на багрило
политех.film fixingфиксиране на филм
кино.fixing bathфиксираща баня
политех.fixing boltмонтажен винт
политех.fixing boltфиксиращ болт
политех.fixing bossудебеление на отвори за закрепване
политех.fixing brakeзастопоряваща спирачка
политех.fixing deviceзастопоряващо устройство
политех.fixing dimensionмонтажен размер
политех.fixing diodeдиод за фиксиране
тех.fixing elementsкрепежен
политех.fixing momentзапъващ момент
политех.fixing of railsзакрепване на релси
политех.fixing of slopeукрепване на скат
политех.fixing screwсъединителен винт
политех.fixing screwфиксиращ винт
политех.fixing studцентровъчен щифт
тлв.level fixingфиксиране на нивото
биол.nitrogen-fixingазотфиксиращ
политех.position fixingопределяне на местоположение
политех.rigid fixingтвърдо закрепване
добави значение или превод тук