fixing of rails

  • Обща политехника
  • закрепване на релси
41 допълнителни резултата:
кино.acid-fixing bathкисел фиксажен разтвор
жп.between railsмеждурелсов
политех.detachable fixingразглобимо закрепване
политех.dye fixingфиксиране на багрило
политех.film fixingфиксиране на филм
fixingукрепване
тех.fixingзастопоряване
тех.fixingфиксаторен
тех.fixingкрепителен
тех.fixingзапъване
политех.fixingприкрепващ, застопоряващ, фиксиращ
политех.fixingзакрепване
политех.fixingприкрепване, застопоряване, фиксиране
политех.fixingзакрепващ
банк.fixingфиксинг
кино.fixing bathфиксираща баня
политех.fixing boltмонтажен винт
политех.fixing boltфиксиращ болт
политех.fixing bossудебеление на отвори за закрепване
политех.fixing brakeзастопоряваща спирачка
политех.fixing deviceзастопоряващо устройство
политех.fixing dimensionмонтажен размер
политех.fixing diodeдиод за фиксиране
тех.fixing elementsкрепежен
политех.fixing momentзапъващ момент
политех.fixing of slopeукрепване на скат
политех.fixing screwсъединителен винт
политех.fixing screwфиксиращ винт
политех.fixing studцентровъчен щифт
политех.guard railsпарапет
политех.guard railsперило
политех.hand railsперило
политех.hand railsпарапет
тлв.level fixingфиксиране на нивото
тех.long-welded railsбезнаставов
биол.nitrogen-fixingазотфиксиращ
политех.position fixingопределяне на местоположение
политех.rigid fixingтвърдо закрепване
политех.sliding of railsсвличане на релси
политех.t railsт-образен греда
политех.t railsт-образен стомана
добави значение или превод тук