fixedness

  • съществително
  • неподвижност, устойчивост, стабилност, твърдост, неизменност
добави значение или превод тук