fixer

  • човек, който закрепва и пр
  • посредник в нечестни сделки
  • търговец на наркотици
  • Фотография
  • съществително
  • фиксаж
добави значение или превод тук