fixedly

  • стационарно
  • втренчено, вторачено
  • твърдо, здраво, яко
добави значение или превод тук