detachable fixing

  • Обща политехника
  • разглобимо закрепване
40 допълнителни резултата:
кино.acid-fixing bathкисел фиксажен разтвор
detachableподвижен, разглобяем
тех.detachableдемонтируем
мин.detachable bitсменяем зъб
политех.detachable bladeсменяема лопатка
политех.detachable capподвижен капак
политех.detachable jointразглобяемо съединение
политех.dye fixingфиксиране на багрило
политех.film fixingфиксиране на филм
fixingукрепване
тех.fixingзапъване
тех.fixingзастопоряване
тех.fixingфиксаторен
тех.fixingкрепителен
политех.fixingзакрепващ
политех.fixingприкрепващ, застопоряващ, фиксиращ
политех.fixingзакрепване
политех.fixingприкрепване, застопоряване, фиксиране
банк.fixingфиксинг
кино.fixing bathфиксираща баня
политех.fixing boltмонтажен винт
политех.fixing boltфиксиращ болт
политех.fixing bossудебеление на отвори за закрепване
политех.fixing brakeзастопоряваща спирачка
политех.fixing deviceзастопоряващо устройство
политех.fixing dimensionмонтажен размер
политех.fixing diodeдиод за фиксиране
тех.fixing elementsкрепежен
политех.fixing momentзапъващ момент
политех.fixing of railsзакрепване на релси
политех.fixing of slopeукрепване на скат
политех.fixing screwфиксиращ винт
политех.fixing screwсъединителен винт
политех.fixing studцентровъчен щифт
тлв.level fixingфиксиране на нивото
биол.nitrogen-fixingазотфиксиращ
тех.non-detachableнеразглобяем
тех.non-detachableнеснемаем
политех.position fixingопределяне на местоположение
политех.rigid fixingтвърдо закрепване
добави значение или превод тук