fixing bath

  • Кино
  • фиксираща баня
79 допълнителни резултата:
политех.acid bathкисела вана
кино.acid developing bathкисела баня за проявяване
кино.acid-fixing bathкисел фиксажен разтвор
политех.air bathвъздушна баня
политех.air bathтермостат
политех.batch bathбаня с коригиран състав
bathкъпане, баня
bathкъпя (се)
bathбаня, вана
bathправя баня, промивам
тех.bathвана, баня
политех.bath carburizingтечна цементация
политех.bath filterвана за филтриране на въздух
bath fizzerароматизирани соли за вана под формата на ефервесцентна таблетка
политех.bath houseкъпалня
политех.bath lubricationмазане с маслена баня
политех.bath lubricationкартерно мазане
текст.bath ratioмодул на баня
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.detachable fixingразглобимо закрепване
политех.dye fixingфиксиране на багрило
тех.electrolytic bathелектролизер
тех.electrolytic bathелектролизьор
политех.electrolytic bathелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic bathелектролизерен
политех.film fixingфиксиране на филм
fixingукрепване
тех.fixingзапъване
тех.fixingзастопоряване
тех.fixingфиксаторен
тех.fixingкрепителен
политех.fixingзакрепващ
политех.fixingприкрепващ, застопоряващ, фиксиращ
политех.fixingзакрепване
политех.fixingприкрепване, застопоряване, фиксиране
банк.fixingфиксинг
политех.fixing boltмонтажен винт
политех.fixing boltфиксиращ болт
политех.fixing bossудебеление на отвори за закрепване
политех.fixing brakeзастопоряваща спирачка
политех.fixing deviceзастопоряващо устройство
политех.fixing dimensionмонтажен размер
политех.fixing diodeдиод за фиксиране
тех.fixing elementsкрепежен
политех.fixing momentзапъващ момент
политех.fixing of railsзакрепване на релси
политех.fixing of slopeукрепване на скат
политех.fixing screwсъединителен винт
политех.fixing screwфиксиращ винт
политех.fixing studцентровъчен щифт
кино.gold-toning bathразтвор за тониране
мет.hardening bathзакаляваща вана
политех.heating bathлабораторна нагревателна баня
тлв.level fixingфиксиране на нивото
мет.molten bathбаня от стопилка
политех.molten bathзаваръчна вана
политех.nitre bathбаня за азотиране на стомана
биол.nitrogen-fixingазотфиксиращ
политех.oil bathмаслена баня
политех.oil bathмаслена вана
политех.oil-bath lubricationмазане с маслена баня
политех.oil-bath lubricationкартерно мазане
политех.pickling bathвана за разяждане
политех.plating bathгалванична вана
политех.plating bathгалванична баня
политех.position fixingопределяне на местоположение
мет.quenching bathзакаляваща вана
политех.quick bathбаня с бързо охлаждащо действие
политех.rigid fixingтвърдо закрепване
политех.salt-bath annealingотгряване в солна баня
политех.salt-bath furnaceпещ със солна баня
политех.salt-bath hardeningзакаляване в стопени соли
политех.sand bathпясъчна баня
политех.steam bathпарна баня
кино.stop bathстоп-вана
политех.vapour bathпарна баня
политех.water bathводна баня
добави значение или превод тук