breaker core

  • Леярство
  • сърце на лесноотделима мъртва глава
199 допълнителни резултата:
политех.air breakerвъздушен прекъсвач
политех.air-blast breakerвъздушен преръсвач
политех.air-blown coreлеярско сърце, изработено в песъкодувна машина
политех.air-control breakerавтоматичен прекъсвач с гасене на дъгата
политех.air-coreвъздушна сърцевина
политех.air-coreбезжелезен
политех.air-core cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.air-core inductanceиндукционна бобина без желязна сърцевина
политех.air-core magnetмагнит без сърцевина
геол.arch coreядро на антиклинален свод
политех.atomic coreатомен скелет
политех.autoreclose breakerпрекъсвач с автоматично повторно включване
политех.baked coreизсушено леярско сърце
политех.bale breakerбалоразтоварач
политех.ballistic breakerсвръхбързодействащ прекъсвач
политех.bead coreръб, сърцевина в борта на гума
политех.betatron coreсърцевина на бетатрони
breakerголяма пенеста вълна
breakerмънач
елн.breakerпрекъсвач
текст.breakerдарак
тех.breakerтрошачка, разбивач
ел.breakerизключвател
ел.breakerпрекъсвачен
мин.breakerвзривна дупка
хидр.breakerледорез
политех.breakerограничен
политех.breakerмеждинна опора
политех.breakerразединител
breakerразбивач (в съчет. със същ.)
breakerчовек, който обучава/дресира (коне и пр.)
двиг.breaker armчукче на прекъсвач
маш.breaker beaterхолендер за разбиване на макулатура
политех.breaker timberingпреграден крепеж
политех.building coreработно сърце
кауч.building coreработно сърце за вулканизиране на гуми
политех.building kay coreработно сърце
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
елн.bus tie breakerсекционен превключвател
политех.carbon breakerпрекъсвач с въгленови електроди
политех.cellular coreпореста сърцевина
политех.central coreсърцевина, централно ядро на язовирна стена, централно жило
политех.central coreсърдечник
политех.central impervious-core earth damземнонасипна язовирна стена с водонепропускливо ядро
обр. мет.chip breakerстружкочупач
политех.chip-breaker plateстружкочупеща пластина
ел.circuit breakerпрекъсвач
елн.circuit-breakerпрекъсвател, прекъсвач
ел.circuit-breakerизключвател
ел.circuit-breakerключ
ядр.clean coreнеотровена зона
политех.clinker breakerшлакотрошачка
политех.closed-core transformerтрансформатор със затворен магнитопровод
обог.coal breakerвъглетрошачка
политех.composite core wallмногослойна диафрагма на язовирна стена
политех.compressed-iron-coreбобина с пресована сърцевина
политех.concrete breakerбетоноразбивач
политех.contact breakerконтактен прекъсвач
физ.coreактивна зона (на реактор)
елн.coreжило на кабел
геол.coreполучавам ядка
геол.coreядков
текст.coreшпулна цев
мет.coreлеярско сърце
ел.coreсърдечник
ел.coreсърцевина
мин.coreклинов подкоп
политех.coreядро, вътрешен магнитопровод
политех.coreскална клонка
политех.coreвътрешност, леярско сърце, жило, атомен скелет
coreсърцевина (и прен.), ядро (и на земята), вътрещност, център, среда, прен. същина, ядка
политех.core arborарматура на леярско сърце
мет.core assembly mouldingформоване със сърца
мет.core assembly mouldingформоване
леяр.core barrelsарматура на леярско сърце
политех.core binderсвързващо вещество за леярски сърцеви смеси
мин.core bitкорана за ядково сондиране
леяр.core blowerпесъкодувна машина за изработване на леярски сърца
мет.core boxкутия за леярски сърца
мет.core boxсърцева кутия
мет.core boxсърцева кутия, кутия за леярски сърца
геол.core breakerустройство за отчупване на ядка в сондаж
леяр.core breakerмашина за разбиване на леярски сърца
мин.core catchersядкохващачка
политех.core diameterвътрешен диаметър
леяр.core dressобмазка за леярски сърца
политех.core drierсушилня за леярски сърца
политех.core drillтръбно свредло
политех.core drillсвредло за разширяване на отвор
политех.core drillingколонково сондиране
политех.core gridарматура на леярско сърце
леяр.core grindingзачистване
политех.core holeотлят отвор за избиване на сърце
политех.core inductionиндукция в сърцевина
ядр.core internalsвътрешнокорпусен
политех.core ironарматура на леярско сърце
леяр.core knock-outизбиване на сърце
политех.core knock-out machineмашина за избиване на леярски сърца
ядр.core latticeрешетка в активната зона
политех.core lifeпродължителност на кампания на активна зона
ядр.core materialматериал за активната зона
политех.core materialматериал на сърцевината
мет.core mixсърцева смес
леяр.core mouldingформоване на леярски сърца
леяр.core ovenпещ за сушене на сърца
биол.core particleсърцевинна частица
политех.core pinщифт, оформящ отвор в отливка
ел.core plateщанцован лист за пакетен магнитопровод
политех.core plateдъска за пренасяне и сушене на леярски сърца
мет.core printмарка на леярско сърце
леяр.core pullerустройство за изтегляне на сърце
политех.core regionактивна зона
политех.core rodукрепващ прът на леярско сърце
леяр.core roomотделение за изработване на леярски сърца
политех.core roomотделение за изработване на сърца
мин.core sampleпроба от ядково сондиране
мет.core sandсърцева смес
ел.core screwвинт за регулиране положението на сърцевината
политех.core sheetмеждинен лист
политех.core sheetсърцевина
мет.core shiftизместване на сърцето
core subjectзадължително избираем предмет
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.core transformerядрен трансформатор
политех.core tubeвътрешна тръба
политех.core tubeвътрешен елемент на конструкция, състояща се от две съосни тръби
политех.core wallдиафрагма на язовирна стена
политех.core wallдиафрагма на земнонасипна язовирна стена
политех.core withdrawingизтегляне на сърце
политех.core woodдървесина от сърцевината на дърво
леяр.core-baking ovenпещ за сушене на сърца
мет.core-blowing machineпесъкодувна сърцева машина
мет.core-blowing machineпесъкодувна машина
политех.core-blowing machineпесъкодувна машина за леярски сърца
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
леяр.core-drawустройство за изтегляне на сърце
политех.core-drying plateдъска за пренасяне и сушене на леярски сърца
политех.core-drying stoveсушилня за леярски сърца
политех.core-lamination stackпакет пластини на магнитопровод
мет.core-making machineсърцева машина
политех.core-making machineмашина за изработване на леярски сърца
мин.core-orienting apparatusуред за ориентиране на сондажна ядка
мет.core-shooting machineпесъкострелна сърцева машина
мет.core-type furnaceнискочестотна индукционна пещ
политех.core-type induction furnaceиндукционна пещ с желязна сърцевина
политех.cover coreвъншно сърце
политех.cross-jet breakerпрекъсвач с напречно маслено издухване
кауч.curing coreвулканизационен дорн
политех.discriminating breakerавтоматичен прекъсвач на обратен ток
политех.drill coreсондажна клонка
политех.dry-core cableкабел за хартиено въздушна изолация
хард.dual-coreдвуядрен
политех.dust coreсърцевина от пресован железен прах
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.earth-core rockfill damкаменонасипна язовирна стена със земно ядро
политех.electrode coreметална сърцевина на заваръчен електрод
политех.ferrite coreферитна сърцевина
политех.ferrite-core memoryферитна памет
политех.fibre coreконопена сърцевина
политех.filter coreфилтриращо леярско сърце
ядр.fissile coreактивна зона
ел.five-coreпетжилен
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.flux-core electrodeелектрод с флюсова сърцевина
политех.foam breakerантипенител
политех.foundry coreлеярско сърце
ел.four-coreчетирижилен
политех.green sand coreвлажно леярско сърце
леяр.grind coreзачиствам
политех.gyratory breakerконусна трошачка
политех.gyratory cone breakerконусна трошачка
политех.hammer breakerчукова трошачка
политех.hard coreтвърда настилка
хард.hexa-coreшестядрен
политех.high-speed breakerбързодействащ автоматичен прекъсвач
ел.high-speed circuit-breakerбързопрекъсвач
политех.honeycomb coreсърцевина с хексагонални клетки
политех.hydraulic fill coreядро на намивна язовирна стена
кораб.ice breakerледоразбивач
политех.ice breakerледоре
политех.impulse breakerимпулсен прекъсвач
изч.in-core problemзадача, за чието решаване е достатъчна оперативна памет
маш.iron coreжелязна сърцевина
стр.iron coreарматурно желязо
политех.jaw breakerчелюстна трошачка
политех.laminated coreпластинчата сърцевина
политех.load coreлеярско сърце
политех.low-voltage breakerминимален автоматичен прекъсвач
политех.magnetic coreмагнитна сърцевина
политех.maximum breakerмаксимален автоматичен прекъсвач
политех.mercury breakerживачен прекъсвач
политех.metal coreметално сърце
мет.mould coreлеярско сърце
политех.moulded coreпресована сърцевина
политех.movable coreподвижна сърцевина
политех.moving-coreбобина с подвижна сърцевина
хард.multi-coreмногоядрен
политех.multiple common frame breakerмногополюсен прекъсвач с общ корпус
добави значение или превод тук