bonnet tile

  • Обща политехника
  • керемида-капак
58 допълнителни резултата:
политех.bent tileвдлъбната керемида
bonnetбоне, шапчица с връзки
bonnetкалпаче, калпак, барета
тех.bonnetкапак (на мотор, колa и пр.)
мин.bonnetкапа, подхваната със стойка
bonnetпохлупак (на комин и пр.)
авто.bonnet badgeемблема
политех.bridge tileкеремида-капак
политех.building tileкеремида
мин.cage bonnetпредпазен щит на подемна клетка
политех.cement tile pavementнастилка от циментови плочи
политех.ceramic tileкерамична плочка
политех.channel tileулейообразна керемида
политех.crest tileкеремида-капак
политех.dutch tileфаянсова глазирана облицовъчна плочка
политех.dutch tileкахла
политех.engine bonnetкапак на двигателя
политех.flat tileплоска керемида
политех.floor tileплочка за подова настилка
политех.furring tileкуха облицовъчна тухла
политех.furring tileръбеста облицовъчна плочка
политех.glazed tileглазирана плочка
политех.glazed tileглазирана керемида
стр.gres tileгранитогрес
политех.grooved tileулейообразна керемида
политех.gutter-tileмарсилска керемида
политех.gutter-tileвълнообразна керемида
политех.hollow tileкуха тухла
политех.hollow tileкуха плоча, улейообразна керемида
политех.ridge tileкеремида-капак
политех.stove tileкахла за зидане на пещ
tileоблицовам/настилам с плочки
tileкеремида
tileпокривам с керемиди
политех.tileоблицовам с плочки
политех.tileкахла, огнеупорна тухла, куха тухла, керемида
стр.tileплочка за облицовка/подова настилка, кахла
политех.tile drainдренаж от каменинови отводнителни тръби
политех.tile drainageдренажна система с каменинови отводнителни тръби
политех.tile floorнастилка от керамични плочки
политех.tile kilnпещ за изпичане на керемиди
политех.tile liningоблицовка с плочки
политех.tile machineмашина за производство на кахлени плочи
орг.tile manфаянсаджия
орг.tile manплочкаджия
стр.tile manплочкаджийски
стр.tile manфаянсаджийски
политех.tile masonryзидария от кухи тухли
политех.tile of woodдъсчена плочка
орг.tile setterплочкаджия
орг.tile setterфаянсаджия
стр.tile setterплочкаджийски
стр.tile setterфаянсаджийски
политех.tile-hung wallстена, облицована с плочи
политех.tile-stoneкаменна плоча за покривно покритие
tile-stoveкамина
политех.timber-and-tile roofпокрив с керемиди
политех.trough gutter tileулейовидна марсилска керемида
добави значение или превод тук