helo carrier

  • Военен термин, Разговорно
  • хеликоптероносач
141 допълнителни резултата:
ав.air carrierавиокомпания
кораб.aircraft carrierсамолетоносач
aircraft-carrierсамолетоносач
кораб.attack aircraft carrierударен самолетоносач
жп.auto carrierавтовоз
политех.belt carrierнаправляваща ролка на ремък
мет.bucket carrierбадевоз
политех.bulk-carrier shipкораб за насипни товари
мор.car carrierавтовоз
авто.car carrier trailerавтовоз
carrierпреносвач, разносвач, разсилен
carrierносител, бацилоносител
carrierтърговска компания, извършваща пощенска раздавателна служба
carrierпощенски гълъб (и CARRIER-pigeon)
carrierтранспортен самолет
carrierпревозвач
carrierбагажник (на мотоциклет, велосипед)
елн.carrierрадиовълна
тех.carrierносещо устройство
тех.carrierдържател
рад.carrierносеща честота
политех.carrierносещ елемент
воен.carrierсамолетоносач (кораб)
carrierCARRIER (-bag) книжна/найлонова и пр. торба за покупки
трансп.carrierконтейнеровоз
политех.carrier aircraftсамолетносач
политех.carrier amplifierусилвател на сигнали с носеща честота
политех.carrier amplitudeамплитуда на носеща честота
политех.carrier bucketкофъчен транспортьор
политех.carrier channelканал на носеща честота
политех.carrier currentносещ ток
политех.carrier deviationизместване на средната честота
политех.carrier frequencyносеща честота
политех.carrier frequency rangeобхват на носещ честоти
хим.carrier gasгаз-носител
политех.carrier generationгенерация на заредена частица
политех.carrier generatorгенератор на носеща честота
рад.carrier intervalинтервал между носещи сигнали
политех.carrier isolating chokeдросел за потискане на носещата честота
политех.carrier line sectionсекция от линия със симетрични двойки
ядр.carrier materialносител
политех.carrier materialубстрат
политех.carrier mobilityподвижност на токови носители
политех.carrier noiseшум от носещата честота
рад.carrier powerизходна мощност на носещата честота
политех.carrier recombinationрекомбинация на заредени частици
политех.carrier ringнаправляващ пръстен
политех.carrier ringносещ пръстен
политех.carrier rollводеща ролка
политех.carrier slotпрорез на водеща шайба
рад.carrier suppressionпотискане на носещата честота
политех.carrier tap chokeдросел, блокиращ носещата честота
ядр.carrier techniqueметод на носителите
политех.carrier telegraphyчестотна телеграфия
рад.carrier transmissionпредаване чрез носеща честота
политех.carrier waveносеща вълна
политех.carrier-actuated relayреле за носеща честота
политех.carrier-based aircraftсамолетоносач
политех.carrier-bornсамолетоносачен
тлг.carrier-current communicationвисокочестотна връзка
политех.carrier-frequency amplificationусилване на носеща вълна
рад.carrier-frequency stabilityстабилност на носещата честота
тлв.carrier-reference white levelниво на носещата честота, съответствуващо на максимално бяло
политех.carrier-rocket final stageпоследна степен на ракета-носител
политех.carrier-to-noise ratioотношение носещ сианал-шум
политех.carrier-wavel telegraphyчестотна телеграфия
политех.catalyst carrierносител на катализатор
мор.cement carrierциментовоз
политех.charge-carrier scatteringразсейване на токовите носители
мор.chemical carrierхимикаловоз
стр.concrete carrierбетоновоз
ел.contact carrierконтактоносач
трансп.container carrierконтейнеровоз
изч.data carrierносител на данни
политех.differential carrierкутия на диференциал
политех.electron carrierносител на електрон
политех.emulsion carrierподложка
политех.emulsion carrierоснова
ен.energy carrierенергоносител
кораб.escort aircraft carrierескортен самолетоносач
политех.film carrierкасета за филм
политех.free carrier absorptionпоглъщане на свободни носители
ел.fuse-carrierизолационна вложка на стопяем предпазител
мор.gasoline carrierбензиновоз
политех.grain carrierзърнотранспортьор
политех.gravity roll carrierгравитационен ролков транспортьор
политех.gravity roll carrierролванг
тех.heat carrierтоплоносител
кораб.helicopter carrierвертолетоносач
воен.helicopter carrierхеликоптероносач
съкращение.HELOHelicopter
политех.highway carrierфирма за автомобилни превози
тлв.image carrierносеща честота на сигнала на изображението
леяр.ladle carrierносилка за кофи
мор.liquefied gas carrierгазовоз
политех.load carrierбагажник
политех.majority carrier admittanceпълна проводимост за сметка на основните носители
политех.majority-carrier amplifierусилвател на основни носители
политех.majority-charge carrierосновен носител на заряд
политех.minority carrier absorptionпоглъщане на неосновни носители
политех.minority carrier admittanceпълна проводимост за сметка на неосновните носители
политех.minority carrier amplifierусилвател на неосновни носители
политех.minority-charge carrierнеосновен носител на заряд
политех.multi-carrier transmitterрадиопредавател с няколко носещи честоти
политех.negative carrierотрицателен носител
политех.oil-carrierтанкер
политех.oxygen carrierпреносител на кислород
мед.pathogen-carrierзаразоносител
авто.people carrierминиван
политех.personel carrierвоеннотранспортно съоражение
мор.petrol carrierбензиновоз
тлв.picture carrierносеща честота на видеосигнала
политех.pilot carrierконтролна носеща честота
политех.pinion carrierлагерна чаша за водещо зъбно колело
политех.pipe carrierскоба за окачване на тръби
политех.positive carrierположителен носител
тлв.primary carrierпървична носеща честота
политех.proton carrierносител на протони
политех.pulse carrier frequencyимпулсна носеща честота
политех.punch carrierпоансонодържач
тлв.quiescent carrierпотисната носеща честота
трансп.robot carrierробокар
политех.sight carrierфигурант
политех.slide carrierпамка за диапозитиви
тлв.sound carrierносеща честота на звуковия съпровод
политех.spindle carrierвретенна глава
политех.spring carrierконзола за пружина
политех.spring carrierопора на ресор
политех.spring-carrier armконзола за закрепване на ресор
рад.suppressed carrier operationпредаване с потисната носеща честота
политех.suppressed-carrier transmitterрадиопредавател с потисната носеща честота
политех.token carrierдържач на пътен знак
политех.tool carrierножодържач
рад.transmitted carrier operationпредаване на непостоянна носеща честота
troop carrierсамолет, пренасящ войски
политех.troop carrierвоеннотранспортно съоражение
трансп.unmanned carrierробокар
мед.virus carrierвирусоносител
мед.virus infection carrier stateвирусоносителство
маш.work carrierсърце
тлв.zero carrierнулева носеща честота
добави значение или превод тук