helpless

  • прилагателно
  • безпомощен
добави значение или превод тук