helping

  • съществително
  • порция (за храна) синоними: serving, portion
добави значение или превод тук