helot

  • съществително
  • роб, крепостник
  • История
  • съществително
  • илот
добави значение или превод тук