helotism

  • История
  • съществително
  • робство в Спарта
добави значение или превод тук