helpmate

  • съществително
  • другар, съпруг(a)
добави значение или превод тук