Helsinki

  • География
  • Хелзинки столицата на Финландия
  • хелзинкски
добави значение или превод тук