differential carrier

  • Обща политехника
  • кутия на диференциал
199 допълнителни резултата:
ав.air carrierавиокомпания
кораб.aircraft carrierсамолетоносач
aircraft-carrierсамолетоносач
кораб.attack aircraft carrierударен самолетоносач
жп.auto carrierавтовоз
политех.belt carrierнаправляваща ролка на ремък
политех.bevel-gear differentialконусен диференциал
мет.bucket carrierбадевоз
политех.bulk-carrier shipкораб за насипни товари
мор.car carrierавтовоз
авто.car carrier trailerавтовоз
carrierпреносвач, разносвач, разсилен
carrierносител, бацилоносител
carrierтърговска компания, извършваща пощенска раздавателна служба
carrierпощенски гълъб (и CARRIER-pigeon)
carrierтранспортен самолет
carrierпревозвач
carrierбагажник (на мотоциклет, велосипед)
елн.carrierрадиовълна
тех.carrierносещо устройство
тех.carrierдържател
рад.carrierносеща честота
политех.carrierносещ елемент
воен.carrierсамолетоносач (кораб)
carrierCARRIER (-bag) книжна/найлонова и пр. торба за покупки
трансп.carrierконтейнеровоз
политех.carrier aircraftсамолетносач
политех.carrier amplifierусилвател на сигнали с носеща честота
политех.carrier amplitudeамплитуда на носеща честота
политех.carrier bucketкофъчен транспортьор
политех.carrier channelканал на носеща честота
политех.carrier currentносещ ток
политех.carrier deviationизместване на средната честота
политех.carrier frequencyносеща честота
политех.carrier frequency rangeобхват на носещ честоти
хим.carrier gasгаз-носител
политех.carrier generationгенерация на заредена частица
политех.carrier generatorгенератор на носеща честота
рад.carrier intervalинтервал между носещи сигнали
политех.carrier isolating chokeдросел за потискане на носещата честота
политех.carrier line sectionсекция от линия със симетрични двойки
ядр.carrier materialносител
политех.carrier materialубстрат
политех.carrier mobilityподвижност на токови носители
политех.carrier noiseшум от носещата честота
рад.carrier powerизходна мощност на носещата честота
политех.carrier recombinationрекомбинация на заредени частици
политех.carrier ringнаправляващ пръстен
политех.carrier ringносещ пръстен
политех.carrier rollводеща ролка
политех.carrier slotпрорез на водеща шайба
рад.carrier suppressionпотискане на носещата честота
политех.carrier tap chokeдросел, блокиращ носещата честота
ядр.carrier techniqueметод на носителите
политех.carrier telegraphyчестотна телеграфия
рад.carrier transmissionпредаване чрез носеща честота
политех.carrier waveносеща вълна
политех.carrier-actuated relayреле за носеща честота
политех.carrier-based aircraftсамолетоносач
политех.carrier-bornсамолетоносачен
тлг.carrier-current communicationвисокочестотна връзка
политех.carrier-frequency amplificationусилване на носеща вълна
рад.carrier-frequency stabilityстабилност на носещата честота
тлв.carrier-reference white levelниво на носещата честота, съответствуващо на максимално бяло
политех.carrier-rocket final stageпоследна степен на ракета-носител
политех.carrier-to-noise ratioотношение носещ сианал-шум
политех.carrier-wavel telegraphyчестотна телеграфия
политех.catalyst carrierносител на катализатор
мор.cement carrierциментовоз
политех.charge-carrier scatteringразсейване на токовите носители
мор.chemical carrierхимикаловоз
стр.concrete carrierбетоновоз
ел.contact carrierконтактоносач
трансп.container carrierконтейнеровоз
изч.data carrierносител на данни
политех.degree of differential equationред на диференциално уравнение
политех.delay differential equationдиференциално уравнение със закъсняващ аргумент
мат.difference-differential equationдиференциално уравнение, в което променливите се различават по даден признак
differentialразностен
differentialотличителен, разграничителен, характерен
differentialдиференциален
политех.differential absorptionдиференциално поглъщане
политех.differential albedoспектрално албедо
политех.differential amplifierдиференциален усилвател
политех.differential analyiserдиференциален анализатор
политех.differential attachmentдиференциален механизъм
авто.differential axleполуоска
политех.differential axleполувал
политех.differential axleполуос
под.-тр.differential blockдиференциална макара
мед.differential blood countдиференциално броене на кръвните клетки
политех.differential boosterдиференциален бустер
политех.differential brakeдиференциална спирачка
изм.differential bridgeдиференциален мост
политех.differential calculusдиференциално смятане
политех.differential capacitorдиференциален кондензатор
политех.differential caseкартер на диференциал
политех.differential coefficientдиференциален коефициент
политех.differential compound motorелектродвигател с насрещно смесено възбуждане
политех.differential conductanceдиференциална проводимост
мед.differential countдиференциално броене
политех.differential crossкръстачка на диференциал
политех.differential crown wheelвенечно колело на планетна предавка
политех.differential currentдиференциален ток
политех.differential detectorдиференциален детектор
политех.differential deviceдиференциал
мед.differential diagnosisдиференциална диагноза
политех.differential distillationфракционна дестилация
политех.differential driveдиференциално задвижване
политех.differential dynamometerдиференциален динамометър
политех.differential engineдвигател с два вала, въртящи се в противоположни посоки
политех.differential equationдиференциално уравнение
политех.differential excitationдиференциално възбуждане
ел.differential filterмостов филтър
политех.differential floatationселективна флотация
тлв.differential gainдиференциално усилване
политех.differential galvanometerдиференциален галванометър
политех.differential gapнерегулируем интервал
политех.differential gearдиференциал
политех.differential gear unitдиференциален механизъм
политех.differential gearingдиференциална зъбна предавка
политех.differential generatorдиференциален селсин
политех.differential geometryдиференциална геометрия
политех.differential hardeningчастично закаляване
политех.differential headдиференциален напор
политех.differential indexingдиференциално делене
ядр.differential ionization chamberдиференциална йонизационна камера
политех.differential leakageдиференциално разсейване
политех.differential levellingподробна нивелация
текст.differential machineдиференциален селфактор
политех.differential manometerдиференциален манометър
политех.differential modulationдиференциална модулация
политех.differential motionдиференциал
политех.differential motorелектродвигател с насрещно смесено възбуждане
политех.differential neighbourhoodбезкрайно малка околност
политех.differential operatorдиференциален оператор
тлв.differential phaseдиференциална фаза
политех.differential pick-upдиференциален датчик
политех.differential pinionпиньон на диференциал
политех.differential pressure gaugeдиференциален манометър
политех.differential pressure pick-upдатчик за спадане на налягане
ел.differential protectionдиференциална защита
политех.differential pulleyдиференциална макара
политех.differential pumpдиференциална помпа
политех.differential quenchingчастично закаляване
политех.differential quotientпроизводна
политех.differential relayдиференциално реле
политех.differential screwдиференциален шнек
политех.differential screw jackдиференциален крик
политех.differential selsynдиференциален селсин
политех.differential shaftполувал
политех.differential shaftполуос
политех.differential signзнак за диференциране
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.differential thermal analysisдиференциален термичен анализ
политех.differential thermometerдиференциален термометър
политех.differential threadдиференциална резба
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.differential toneсложен тон
политех.differential transformerдеференциален трансформатор
политех.differential transmitterдиференциален датчик
политех.differential wheelвенечно колело на планетна предавка
политех.differential windingдиференциална намотка
политех.differential-decay methodметод за определяне на изотопа по разликата между периодите на полуразпадане
политех.differential-gear trainдиференциален зъбен механизъм
политех.differential-measuring instrumentдиференциален измервателен уред
политех.differential-pressure recorderсамопишещ диференциален манометър
политех.electron carrierносител на електрон
политех.emulsion carrierподложка
политех.emulsion carrierоснова
ен.energy carrierенергоносител
кораб.escort aircraft carrierескортен самолетоносач
политех.exact differential equationчастно диференциално уравнение с точни диференциали
политех.film carrierкасета за филм
политех.free carrier absorptionпоглъщане на свободни носители
ел.fuse-carrierизолационна вложка на стопяем предпазител
мор.gasoline carrierбензиновоз
политех.grain carrierзърнотранспортьор
политех.gravity roll carrierгравитационен ролков транспортьор
политех.gravity roll carrierролванг
тех.heat carrierтоплоносител
кораб.helicopter carrierвертолетоносач
воен.helicopter carrierхеликоптероносач
воен.helo carrierхеликоптероносач
политех.highway carrierфирма за автомобилни превози
политех.hyperbolic partial differential equationчастно диференциално уравнение от хиперболичен тип
тлв.image carrierносеща честота на сигнала на изображението
политех.integral-differential circuitинтегриращо-диференциална верига
политех.integro-differential equationинтегрално-диференциално уравнение
мат.intermediate differentialчастен диференциал
леяр.ladle carrierносилка за кофи
мор.liquefied gas carrierгазовоз
политех.load carrierбагажник
политех.locking differentialдиференциал с блокировка
политех.majority carrier admittanceпълна проводимост за сметка на основните носители
политех.majority-carrier amplifierусилвател на основни носители
политех.majority-charge carrierосновен носител на заряд
политех.method of differential headметод за определяне разхода на водата между две точки на тръба чрез динамометър
политех.minority carrier absorptionпоглъщане на неосновни носители
добави значение или превод тук