helmsman

  • съществително
  • кормчия
  • добави значение или превод тук