helmsman

  • съществително
  • кормчия
добави значение или превод тук