helotage

  • История
  • съществително
  • робство в Спарта
  • добави значение или превод тук