help

  • съществително
  • помощ
  • средство, спасение, подкрепа
  • помощник, наемен работник, прислуга
  • глагол
  • помагам, оказвам помощ/съдействие, съдействам
1 допълнителни резултата:
self-helpсамопомощ
добави значение или превод тук