flower head

  • Ботаника
  • съцветие
199 допълнителни резултата:
политех.adjusting headглава за регулиране
мин.air headвентилационна галерия
политех.air-floating headплаваща глава
политех.antenna headглава на антена
политех.arc-welding headзаваръчна глава за автоматично електродъгово заваряване
мин.arcwall headподкопна машина за дъгови забои
политех.area of pile headповърхност на главата на пилот
политех.arrow headразмерна стрелка
политех.available headполезен напор
политех.available headсобствен работен напор
мин.back headвадна част
политех.back headзадно дъно
политех.back headзадна стена
bald patch on the headлисина
bald spot on the headлисина
политех.ball headсферична глава
политех.ball-head governingцентробежен регулатор със сферични тежести
политех.band headкъсовълнова граница на спектрална ивица
мин.bank headгорна площадка на бремсберг
политех.barrel-shaped-head rivetнит с лещовидна глава
арх.beak-headорнамент във вид на глава с клюн
политех.beak-head ornamentорнамент, имитиращ птича глава
политех.bevel rivet headнитова глава във вид на пресечен конус
политех.bevel-head rivetнит с конусна глава
пласт.blow headглава за формоване чрез раздуване
политех.boiler headдъно на котел
маш.boring headразстъргваща глава
политех.brake headспирачна обувка
политех.breakwater headглава на вълнолом
жп.buffer headдиск на буфер
политех.bull-head passплосък калибър
политех.burner headглава на горелка
политех.button-head boltболт с полусферична глава
политех.button-head rivetнит с полусферична глава
политех.button-head screwвинт с полукръгла глава
политех.cable headкабелна глава
политех.cable-distribution headкабелна разпределителна кутия
политех.cambered headизпъкнало дъно
политех.capstan headглава с отвори
политех.capstan headреволверна глава
политех.capstan-head boltболт с радиални отвори пробити в главата
маш.cassette headсменна инструментална глава от касетен тип
политех.casting headзахранваща глава
политех.cheese headцилиндрична глава
политех.cheese-head boltболт с цилиндрична глава
бот.chess flowerведрица
политех.closing headглава, която се занитва
политех.coating headглава за нанасяне на покрития
политех.combined headуниверсална глава
астр.cometary headглава на комета
бот.cone flowerрудбекия
политех.cone rivet headглава на нит във вид на пресечен конус
политех.cone-head rivetнит с конусна глава
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
политех.countersunk headскрита глава
политех.countersunk-head rivetскрит нит
политех.coupling headсъединителна глава
пласт.covering-extrusion headглава за екструдиране на кабелни обвивки
политех.cross-beam turret headвертикален супорт с револверна глава
политех.cross-head guideпаралел на кръстоглав
политех.cross-head shoeкръстоглавен плъзгач
политех.cross-sliding headпредно седло, което може да се измества в напречно направление
политех.cross-staff headпризматичен екер
политех.crown-head pistonбутало с изпъкнало чело
обог.crusher headприемен отвор на трошачка
политех.cup headкръгла глава
политех.cup head boltболт с полукръгла глава
политех.cup-head screwвинт с полуобла глава
политех.curved headизпъкнало дъно
политех.cutter headножова глава
политех.cutter-head dredgeеднокофова драга
политех.cutter-head grinderмашина за заточване на фрези и ножови глави
политех.cylinder headцилиндрова глава
политех.cylinder headдъно на цилиндър
политех.cylinder-head gasketуплътнителна гарнитура
политех.cylindre-head coverкапак на цилиндров блок
двиг.cylindre-head coverкапак на цилиндрова глава
леяр.dead headмъртва захранваща глава
политех.dead headзахранваща глава
политех.dead headзадно седло на струг
ав.dead-head resistanceвредно челно съпротивление
delivery headотговорник/мениджър на екип за снабдяване и обезпечаване
тех.delivery headнапор на помпа
политех.delivery-head liftнапорна височина
политех.design headпроектен напор
политех.detector headдетекторна глава
политех.die headвинтонарезна глава
политех.differential headдиференциален напор
политех.dished headизпъкнало дъно
политех.dividing headделителна глава
обог.division headдиафрагма
политех.dome headсферично дъно
политех.dome headпарен дом
мин.door headгорен напречник на вентилационна врата
политех.door headгорнище на изработка
политех.door headгорна греда на каса на врата
политех.double-head wrenchдвоен гаечен ключ
политех.drawing headизтегляща глава
политех.drill headпробивна глава
политех.drilling headпробивна глава
политех.driving headкрай за ключ
политех.drum headдъно на барабан
политех.dynamic headдинамичен напор
политех.effective headработен напор
политех.electric fuse headелектродетонатор
политех.electronic gauge headелектронна измервателна глава
геод.elevation headхоризонт на визиране
политех.elevation headхидростатичен напор
политех.erase headизтриваща глава
политех.erasing headизтриваща глава
бот.everlasting flowerбезсмъртниче
бот.everlasting flowerсмил
пласт.extruder headекструзионна глава
политех.fall headнапор
политех.fast headнеподвижно седло
политех.fast-head stockнеподвижно седло
политех.fast-head stockпредно седло
политех.feed headзахранваща глава
мет.feeder headмъртва глава
политех.feeder headзахранваща глава
политех.feeding headзахранваща глава
политех.fillister headцилиндрична глава с полуобло чело
политех.fillister-head screwвинт с цилиндрична глава и заоблен край
пласт.film-blowing headглава за получаване на издувно фолио
политех.flat fillister-head screwвинт с ниска цилиндрична глава
политех.flat headплоска глава
пласт.flat headглава за екструдиране с плосък процеп
политех.flat-head rivetнит с цилиндрлична глава
политех.flat-head screwвинт с ниска глава
политех.flat-head thumb screwвинт с ниска глава с накатка
политех.flat-head valveклапан с плоска глава
политех.floating headплаваща глава
нефт.flow headфонтанен
flowerразвивам се, съм в/достигам апогея си
flowerцвете, цвят
flowerотглеждам (цветя), правя да цъфти (растение-в оранжерия)
flowerцветно растение
flowerцвят, ситен прах
flowerукрасявам с цветя/цветни мотиви
flowerцъфтя, разцъфтявам (се)
flowerцвят, елит, каймак
арх.flowerукраса, печ. винетка
арх.flowerорнамент във вид на цвете
flowerцъфтеж (прен.), разцвет
ент.flower fliesсирфиден
бот.flower stalkцветонос
бот.flower-bearing stemцветонос
политех.fluid headнапор на течност
политех.fly-head screwвинт с крилчата глава
политех.flying headбягаща глава
аерон.foot-to-head accelerationускорение по посока 'крака-глава'
политех.foot-to-head accelerationотрицателно нормално ускорение
политех.fork headвилкова глава
политех.frictional headхидравлично съпротивление
политех.front headпредна страна на тяло
мин.gathering headзагребваща предна част
политех.gear-head attendantшлосер
политех.gear-head attendantмеханик
политех.geared headпредно седло
политех.geared headпредавателна кутия със зъбни предавки
политех.gib-head keyклин с глава
ихт.gilt-head breamципура
политех.globe rivet headполусферична глава на нит
политех.globe-head rivetнит с полусферична глава
кауч.granulating die headгранулираща глава
политех.gravity headгравитационен напор
политех.grinding headшлифовъчна глава на шлайфмашина
политех.grinding-wheel headшлифовъчна глава на шлайфмашина
бот.guinea-hen flowerведрица
политех.gully headчело на ерозиинен овраг
политех.gun welding headпистолет за точково заваряване
политех.hammer headглава на чук
политех.hammer-head craneчуковиден кран
политех.hard headнеобработен камък
headоглавявам, ръководя
headтръгвам за, вървя към, насочвам се към, упътвам се към
headозаглавявам, слагам заглавие на
headези, лицева страна на монета
headначалник, шеф, ръководител, вожд, главатар, глава (на семейство), директор
headс малка разлика
headглавен
headслагам глава/преден накрайник
headпърво/най-предно място
headантетка
headчелен, преден, първи, старши
headпяна върху напитка
headглава
headотсичам главата, отрязвам/прекършвам връхчетата (на растение)
headвръх, горна част, горен край
headвъзглавявам, водя
headрубрика, заглавие, точка, категория, новина, кратко съобщение
headглава/единица добитък
израз.headбез позволение/разрешение на някого
израз.headгубя контрол/самообладание
израз.headзапазвам контрол/самообладание
израз.headна (нечия) отговорност
израз.headпървото, което ми идва на ум
израз.headпрекалено самоуверен
израз.headправя прогрес, напредвам
добави значение или превод тук