flower stalk

  • Ботаника
  • цветонос
36 допълнителни резултата:
бот.chess flowerведрица
бот.cone flowerрудбекия
бот.everlasting flowerбезсмъртниче
бот.everlasting flowerсмил
flowerцветно растение
flowerцвят, ситен прах
flowerукрасявам с цветя/цветни мотиви
flowerцъфтя, разцъфтявам (се)
flowerцвят, елит, каймак
flowerразвивам се, съм в/достигам апогея си
flowerцвете, цвят
flowerотглеждам (цветя), правя да цъфти (растение-в оранжерия)
арх.flowerорнамент във вид на цвете
арх.flowerукраса, печ. винетка
flowerцъфтеж (прен.), разцвет
ент.flower fliesсирфиден
бот.flower headсъцветие
бот.flower-bearing stemцветонос
бот.guinea-hen flowerведрица
бот.helmet flowerаконит
бот.Orpheus flowerродопски силивряк
мик.scaber stalkбрезовка
stalkкрача горделиво/наперено, шествувам
stalkдебнене на дивеч и пр
stalkос, вретено (на перо)
stalkстолче (на чаша)
stalkдебна (дивеч), вървя дебнешком
stalkвисок фабричен комин
stalkгорделива/наперена походка
леяр.stalkарматура на леярско сърце
мин.stalkвертикална страна на подпорна стена
политех.stalkстебло
бот.stalkдръжка
бот.stalkстъбло, дръжка на лист/цвят/плод и пр
зоол.stalkстълбче (на орган)
stalkширя се, вилнея (за болест и пр.)
добави значение или превод тук