flower-bearing stem

  • Ботаника
  • цветонос
199 допълнителни резултата:
политех.adapter bearingтъркалящ се лагер с конусна втулка
политех.adjust a bearingрегулирам хлабината на лагер
политех.adjustable bearingрегулируем лагер
политех.agate bearingахатов лагер
тех.air-bearingвъздухоносен
политех.air-lubricated bearingлагер с въздушно мазане
политех.anchorage bearingанкерна опора
политех.angle bearingрадиално-аксиален лагер
политех.angular-contact ball bearingрадиално-аксиален сачмен лагер
политех.annular ball bearingрадиален сачмен лагер
политех.antenna bearingантенна засечка
политех.antifriction bearingантифрикционен лагер
политех.antifriction bearing greaseгрес за лагери
политех.area of bearingопорна повърхнина
политех.ash-bearing fuelпепелно гориво
политех.asphalt-bearing stockсуровина, съдържаща асфалт
политех.axial bearingаксиален лагер
геод.azimuth bearingазимутно направление
геод.back bearingобратен посочен ъгъл
рлк.bad-bearing sectorсектор на несигурно определяне на засечката
политех.ball bearingсачмен лагер
политех.ball thrust bearingаксиален сачмен лагер
политех.ball-and-socket bearingсферичен лагер
политех.ball-and-socket bearingсамонагаждащ се лагер
тех.ball-bearingсачмен лагер
политех.ball-bearing greaseгрес за сачмени лагери
политех.ball-socket bearingсферичен лагер
политех.ball-socket bearingсамонагаждащ се лагер
политех.ball-socketed bearingсамонагаждащ се лагер
политех.ball-socketed bearingсферичен лагер
политех.base bearingосновен лагер
bearingтърпене, понасяне
bearingдържание, обноски, поведение, маниери
bearingносене
bearingотношение, връзка, аспект
bearingдевиз/фигури на герб
bearingстойка на тялото
bearingраждане, даване на плод
мор.bearingрумб
ав.bearingпеленг
тех.bearingлагер, опора
геод.bearingазимут
мин.bearingпростиране на пласт
политех.bearingпосочен ъгъл
политех.bearingлагерна втулка, носеща повърхнина
нав.bearing accuracyточност на засичане
политех.bearing alloyлагерна сплав
геод.bearing angleдирекционен ъгъл
рлк.bearing angleъгъл на засичане
политех.bearing areaопорна повърхнина
политех.bearing automaticallyрегулиране на лагер
политех.bearing baseстойка на лагер
мин.bearing base courseносещ слой
политех.bearing base courseпелена, курс по карта
политех.bearing beamлъч за насочване
политех.bearing blockтяло на лагер
политех.bearing blockцелик
политех.bearing bodyтяло на лагер
политех.bearing boxлагерна кутия
политех.bearing bracketконзола за лагер
политех.bearing brassлагерна черупка
политех.bearing bushлагер
политех.bearing bushingвтулка на плъзгащ лагер
политех.bearing cageсепаратор на лагер
политех.bearing capacityтовароподемност
стр.bearing capacityносимоспособност
мет.bearing cast ironантифрикционен чугун
политех.bearing clearanceлагерна хлабина
политех.bearing compassпеленгаторен компас
политех.bearing coneпръстен на ролков конусен лагер
политех.bearing counter-pressureлагерна реакция
политех.bearing cupлагерна втулка
политех.bearing dataданни за засичане
политех.bearing diskопорен диск
политех.bearing edgeносещ край
политех.bearing edgeострие на призматична опора
рад.bearing errorгрешка на засичане
политех.bearing flangeопорен фланец
политех.bearing forceтовароносимост
политех.bearing frictionтриене в лагер
политех.bearing housingтяло на лагер
рлк.bearing indicationиндикация на насоченост
нав.bearing indicatorиндикатор на азимута
политех.bearing journalлагерна шийка
политех.bearing lengthработна дължина
политех.bearing lifeдълготрайност на лагер
мин.bearing lineлиния на простираме
политех.bearing liningантифрикционен слой
политех.bearing loadнатоварване на опора
политех.bearing memberносещ елемент
политех.bearing metalлагерна сплав
политех.bearing meterазимутов индикатор
политех.bearing oilмасло за лагери
политех.bearing partitionвътрешна носеща стена
политех.bearing powerтовароподемност
политех.bearing powerподемна сила
политех.bearing pressureподпорна реакция
политех.bearing pressureподпорно налягане
политех.bearing raceканал в пръстен на търкалящ лагер
политех.bearing reactionопорна реакция
политех.bearing reactionлагерна реакция
политех.bearing resistanceсъпротивление при смачкване
политех.bearing ribреборд
политех.bearing rodопорен лост
политех.bearing rollerподдържаша ролка
политех.bearing scraperшабър за плъзгащи лагери
политех.bearing seatлегло на лагер
политех.bearing shellлагерна черупка
политех.bearing sleeveлагерна втулка
политех.bearing socketподложна шайба
политех.bearing spacerдистанционна втулка между лагери
политех.bearing springопорна пружина
политех.bearing standardлагерна стойка
политех.bearing strainдеформация при смачкване
политех.bearing stratumносещ пласт
политех.bearing strengthякост на смачкване
политех.bearing strengthносеща способност, товароподемност
политех.bearing stressнапрежение на смачкване
политех.bearing stripрегулиращи подложки между лагерни черупки
политех.bearing structureносеща конструкция
политех.bearing surfaceопорна повърхност
политех.bearing thrustчерупка на аксиален лагер
стр.bearing wallносеща стена
политех.bearing-distance computerнавигационно изчислително устройство
мин.bearing-up stopпреграда за насочване на въздушната струя
политех.bedding of a bearingшаброване на лагер
политех.bedding of bearingшаброване на лагер
бот.berry-bearingягодоплоден
политех.blade bearingпризматична опора
политех.block bearingопорен лагер
политех.block bearingлагер изработен в тялото на машина
политех.box bearingбуксов лагер
политех.bracket bearingлагер на конзолна стойка
мед.brain stemмозъчен ствол
мед.brain stem reflexesмозъчно-стволови рефлекси
фтп.bunch stem necrosisизресяване
политех.bush a bearingнабивам втулка
политех.bush bearingвтулков лагер
геол.carbon-bearingвъглероден
политех.centre bearingмеждинен лагер
бот.chess flowerведрица
политех.circumferential bearingкръгова направляваща
политех.clay-bearingбогат на глина
стр.clinker-bearing slag cementшлакопортландцимент
политех.clutch thrust bearingопорен лагер на съединител
мин.coal-bearingвъгленосен
геол.coal-bearing formationвъгленосна формация
политех.coal-bearing strataвъгленосни отложения
политех.coal-bearing strataвъгленосна свита от пластове
политех.collar bearingгребеновиден опорен лагер
бот.cone flowerрудбекия
политех.conical bearingконусен лагер
политех.connecting-rod bearingмотовилков лагер
аерон.constant-bearing closest approachпаралелно сближаване
политех.copper-bearingсъдържащ мед
нав.corrected-radio bearingизправена радиозасечка
политех.corrugated bearingгребеновиден лагер
нав.course bearingкурсова засечка
политех.crank shaft bearingлагер на колянов вал
рад.cross-bearingопределяне на местотложението чрез две или повече засечки
политех.cup-and-cone bearingразглобяем радиално-опорен търкалящ се лагер
политех.cylindrical bearingцилиндричен лагер
политех.cylindrical bearingрадиален плъзгащ лагер
политех.diamond bearingкамък в часовников механизъм
политех.divided bearingразглобяем лагер
политех.double-row bearingдвуреден търкалящ се лагер
политех.end bearingкраен лагер
политех.end-bearing pileпилот-стойка
политех.end-journal bearingкраен лагер
политех.end-shield bearingлагер монтиран в щит
политех.end-thrust bearingкраен аксиален лагер
бот.everlasting flowerбезсмъртниче
бот.everlasting flowerсмил
политех.expansion bearingподвижен лагер
политех.fair bearingплътно прилягане
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.flanged bearingфланцов лагер
политех.flat bearingплосък направляващ елемент
политех.flat bearingплоска опора
политех.flexible bearingеластично закрепен лагер
политех.flexible-roller bearingлагер с винтови ролки
политех.floating bearingплаващ лагер
flowerразвивам се, съм в/достигам апогея си
flowerцвете, цвят
flowerотглеждам (цветя), правя да цъфти (растение-в оранжерия)
flowerцветно растение
flowerцвят, ситен прах
flowerукрасявам с цветя/цветни мотиви
flowerцъфтя, разцъфтявам (се)
flowerцвят, елит, каймак
арх.flowerукраса, печ. винетка
арх.flowerорнамент във вид на цвете
flowerцъфтеж (прен.), разцвет
ент.flower fliesсирфиден
бот.flower headсъцветие
бот.flower stalkцветонос
политех.footstep bearingдолен петов лагер
политех.free bearingподвижна опора
добави значение или превод тук