chess flower

  • Ботаника
  • ведрица
28 допълнителни резултата:
blindfold chessблинд шах
шах.blindfold chessблинд
chessшах, шахмат (игра)
бот.chessовесица
chess-boardшахматна дъска
chess-manшахматна фигура
бот.cone flowerрудбекия
бот.everlasting flowerбезсмъртниче
бот.everlasting flowerсмил
flowerразвивам се, съм в/достигам апогея си
flowerцвете, цвят
flowerотглеждам (цветя), правя да цъфти (растение-в оранжерия)
flowerцветно растение
flowerцвят, ситен прах
flowerукрасявам с цветя/цветни мотиви
flowerцъфтя, разцъфтявам (се)
flowerцвят, елит, каймак
арх.flowerукраса, печ. винетка
арх.flowerорнамент във вид на цвете
flowerцъфтеж (прен.), разцвет
ент.flower fliesсирфиден
бот.flower headсъцветие
бот.flower stalkцветонос
бот.flower-bearing stemцветонос
бот.guinea-hen flowerведрица
бот.helmet flowerаконит
in chess-board orderшахматно
бот.Orpheus flowerродопски силивряк
добави значение или превод тук