flowerer

  • съществително
  • цветоносно растение
добави значение или превод тук