everlasting flower

  • Ботаника
  • смил
  • безсмъртниче
29 допълнителни резултата:
бот.chess flowerведрица
бот.cone flowerрудбекия
everlastingвечен, безкраен, безспирен, непрекъснат, нескончаем
everlastingбог
everlastingвид здрав вълнен плат
бот.everlastingбезсмъртниче
бот.everlastingнеувехка, имортела
бот.everlastingсмил
everlastingнеувяхващ (за цвете и прен.)
бот.everlasting daisyбезсмъртниче
мин.everlasting lampгорящ метанов суфляр
flowerцвят, елит, каймак
flowerразвивам се, съм в/достигам апогея си
flowerцвете, цвят
flowerотглеждам (цветя), правя да цъфти (растение-в оранжерия)
flowerцветно растение
flowerцвят, ситен прах
flowerукрасявам с цветя/цветни мотиви
flowerцъфтя, разцъфтявам (се)
арх.flowerорнамент във вид на цвете
арх.flowerукраса, печ. винетка
flowerцъфтеж (прен.), разцвет
ент.flower fliesсирфиден
бот.flower headсъцветие
бот.flower stalkцветонос
бот.flower-bearing stemцветонос
бот.guinea-hen flowerведрица
бот.helmet flowerаконит
бот.Orpheus flowerродопски силивряк
добави значение или превод тук